Referent/referentka oddělení Organizačně právního odboru Personálního

01.06.2023 - Ústředí a Útvary generálního ředitele

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad) hledá vhodné kandidátky a kandidáty na pozici

 

referent/referentka oddělení Organizačně právního odboru Personálního

 

požadavky na uchazeče:

 

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, obor právo nebo ekonomie výhodou

praxe ve veřejné správě výhodou

velmi dobrá znalost práce s PC (MS Office)

velmi dobrá znalost českého jazyka

znalost personálního informačního systému VEMA výhodou

samostatnost, spolehlivost, komunikační schopnost, pečlivoststátní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu; který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru

trestní bezúhonnost

splnění podmínek ustanovení § 17 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb.

 

charakteristika pracovního místa:

 

zajišťuje systemizaci Úřadu, navrhuje změny s cílem optimalizovat organizační uspořádání Úřadu

posuzuje charakteristiky pracovních míst z hlediska jejich souladu s katalogem prací a působností útvarů Úřadu, podílí se na tvorbě katalogu pracovních činností Úřadu

podílí se na zpracování organizační struktury Úřadu, koordinaci postupu při organizačních změnách Úřadu a vyjadřuje se k návrhům změn organizační struktury Úřadu

spolupracuje při novelizaci systému vnitřních předpisů Úřadu

 

Platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Předpokládaný nástup: dle dohody

Místo výkonu práce: Praha

Pracovní místo je vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.

 

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem, podrobným popisem praxe a motivačním dopisem zasílejte do 16. června 2023 na e-mail: podatelna@uzsvm.cz

předmět e-mailu: VŘ referent odd. Organizačně právního

 

nebo na adresu:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

odbor Personální

Rašínovo nábřeží 390/42

128 00 Praha 2

 

nebo využijte formuláře níže.

 

Upozornění:

Úřad si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí. Úřad si dále vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů.

 

Do: 17. 06. 2023

Mám zájem
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.