Referent/referentka oddělení Provozu a správy budov odboru Hospodářsko správního

10.05.2023 - v hlavním městě Praze

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových hledá vhodné kandidátky a kandidáty na pozici

 

referent/referentka oddělení Provozu a správy budov odboru Hospodářsko správního

 

požadavky na uchazeče:

 

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

znalosti v oblasti provozu a správy objektů

znalost evidence majetku výhodou

praxe ze státní správy nebo územních samosprávných celků výhodou

schopnost přípravy a kompletace smluvních a jiných dokumentů investičních stavebních akcí

znalost zákona o veřejných zakázkách výhodou

schopnost koncepčního i analytického myšlení

samostatnost, aktivní přístup k řešení problémů, velmi dobrá schopnost plánování a organizování práce, schopnost kooperace

rychlé, věcné a konstruktivní jednání

znalost práce s PC (MS Office)

státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu; který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru trestní bezúhonnost

splnění podmínek ustanovení § 17 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb.

 

charakteristika pracovního místa:

 

provádí změny v evidenci majetku v informačním systému (nabývání, pronájem, prodej apod.)

zpracovává vyúčtování služeb pro uživatele a nájemce, vystavuje faktury, kontroluje jejich úhrady

podílí se na inventarizaci majetku

připravuje věcné podklady pro uzavírání smluv, týkajících se údržby, oprav nebo vybavení

pracuje s moduly informačních systémů, zpracovává doklady a vykonává činnosti, související s objednáváním dodávek a služeb, s kontrolou a přejímáním množství a kvality dodávek, služeb a prací, včetně likvidace faktur a agendou případných reklamací

připravuje podklady pro zadávání veřejných zakázek, podílí se na jejich organizaci a vyhodnocení a spolupracuje s dodavateli při jejich realizaci

zpracovává návrh ročního plánu výdajů, které má v gesci v rámci odboru a průběžně předkládá přehled čerpání schváleného rozpočtu

při plnění úkolů spolupracuje s ostatními pracovníky odboru a dalšími pracovníky úřadu

 

Platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Předpokládaný nástup: dle dohody

Místo výkonu práce: Praha

Pracovní místo je vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.

 

Nabídky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem, včetně možného termínu nástupu zasílejte do 8. června 2023 na adresu elektronické pošty: podatelna@uzsvm.cz

předmět e-mailu: VŘ ref. Provozu a správy budov

 

nebo na adresu:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

odbor Personální

Rašínovo nábřeží 390/42

128 00 Praha 2

 

nebo využijte formuláře níže.

 

Upozornění:

Úřad si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí. Úřad si dále vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů.

Do: 09. 06. 2023

Mám zájem
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.