Referent/referentka samostatného oddělení Bezpečnostního

20.11.2023 - Ústředí a Útvary generálního ředitele

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) hledá vhodné kandidátky a kandidáty na pozici

 

referent/referentka samostatného oddělení Bezpečnostního

 

požadavky na uchazeče:

 

vyšší odborné vzdělání nebo středoškolské s maturitní zkouškou s praxí 3 roky v oblasti bezpečnosti nebo veřejné správy (zaměření na oblast práva, veřejné správy nebo bezpečnosti výhodou)

znalost právní předpisů a aktuální judikatury v oblasti ochrany osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a další)

praxe v oblasti ochrany osobních údajů výhodou

praxe ve státní správě nebo územních samosprávných celků výhodou

obecný přehled v oblasti protikorupčních opatření, kybernetické bezpečnosti, ochrany utajovaných informací a správy rozpočtu oddělení

schopnost koncepčního myšlení, samostatnost, aktivní přístup k řešení problémů, velmi dobrá schopnost plánování a organizování práce, schopnost kooperace/týmové spolupráce

rychlé, věcné a konstruktivní jednání

velmi dobrá znalost práce s PC (MS Office, MS Excel)

osvědčení fyzické osoby pro přístup k utajovaným informacím stupně utajení Důvěrné, popř. ochota podstoupit bezpečnostní řízení za účelem získání tohoto osvědčení

státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu; který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru

trestní bezúhonnost

splnění podmínek ustanovení § 17 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb.

 

charakteristika pracovního místa:

 

zpracovává a aktualizuje dokumenty, které souvisí s ochranou osobních údajů

připravuje, zabezpečuje a provádí odborná školení v oblasti ochrany osobních údajů

soustavně prověřuje možná rizika, zejména v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnosti, zpracovává stanoviska a předkládá návrhy opatření

spolupracuje s příslušnými orgány státní správy v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnosti

podílí se na zabezpečení úkolů v rámci zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a ostatních souvisejících předpisů a na úseku protikorupčních opatření, kybernetické bezpečnosti a správy rozpočtu oddělení

podílí se na zpracování návrhů vnitřních předpisů Úřadu a provozní dokumentace z oblasti působnosti samostatného oddělení Bezpečnostního a provádí pravidelnou aktualizaci těchto dokumentů

 

Platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Předpokládaný nástup: dle dohody

Místo výkonu práce: Praha

Pracovní místo je vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.

 

Nabídky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem, včetně možného termínu nástupu, zasílejte do 1. prosince 2023 na adresu elektronické pošty: podatelna@uzsvm.cz

předmět e-mailu: VŘ GDPR

 

případně na adresu:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

odbor Personální

Rašínovo nábřeží 390/42

128 00 Praha 2

 

nebo využijte formuláře níže.

 

Upozornění:

Úřad si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí. Úřad si dále vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů.

Do: 02. 12. 2023

Mám zájem
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.