Referentka / referent samostatného oddělení Veřejných zakázek (právnička / právník)

22.11.2023 - Ústředí a Útvary generálního ředitele

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových hledá vhodnou kandidátku nebo kandidáta na pozici referentka / referent samostatného oddělení Veřejných zakázek (právnička / právník)

 

Mezi hlavní agendy ÚZSVM patří zastupování státu v majetkových právních jednáních, hospodaření s vymezeným státním majetkem a dislokační agenda. ÚZSVM zastupuje stát před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. ÚZSVM spravuje vybraný nemovitý i movitý majetek státu a zajišťuje jeho účelné a hospodárné využití nebo prodej. ÚZSVM optimalizuje rozmístění státních institucí na území ČR, zejména přesunem z komerčních nájmů do státních budov. K analýzám možných úspor používá Centrální registr administrativních budov (CRAB).

 

Co bude náplní vaší práce?

 • komplexní zajišťování agendy veřejných zakázek zadávaných ÚZSVM mimo režim i podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (zejména zpracování zadávací dokumentace, provádění úkonů zadavatele v zadávacím řízení (administrace), komunikace s dodavateli v rámci vyřizování dotazů, řešení námitek, řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže apod.)
 • příprava metodik a interních předpisů Úřadu při zadávání veřejných zakázek
 • metodická podpora kolegů a kolegyň z ostatních útvarů v rámci Úřadu
 • připomínkování obecně platných právních předpisů týkajících se oblasti veřejných zakázek

 

V našem Úřadu si zakládáme na lidském přístupu a každého člověka vnímáme jako jedinečného. Uvědomujeme si, že většina z nás stráví v zaměstnání přibližně třetinu života a proto chceme, aby ta třetina byla co nejpříjemnější. Jedná se o zajímavou, různorodou práci v oblasti, která se neustále vyvíjí a v současné době cílí na sociální, environmentální a inovativní aspekty veřejných nákupů. O práci, která kvůli své povaze nikdy nesklouzne do běžné rutiny a pokaždé překvapí. Veřejný nákup vnímáme jako důležitou oblast fungování státu i samotného Úřadu, a proto chceme nakupovat zodpovědně, moderně a hlavně správně.

 

Jak poznáte, že jste ta pravá / ten pravý?

 • Máte vysokoškolské vzdělání v oboru právo.
 • Máte alespoň jeden rok praxe v oblasti veřejných zakázek nebo nákupu.
 • Znáte zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Pokud něco víte i o souvisejících právních předpisech, budete mít výhodou (např. zákon o registru smluv, zákon o finanční kontrole, …).
 • Zajímají vás udržitelné aspekty veřejného nakupování.
 • Máte vynikající písemný i ústní projev v českém jazyce.

 

Bez čeho se neobejdeme?

 • Máte státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu; který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
 • Jste trestně bezúhonná / bezúhonný.
 • Splňujete podmínky ustanovení § 17 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb.

 

Co můžete očekávat?

 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., dále osobní příplatek a odměny v závislosti na pracovních výsledcích
 • flexibilní začátek a konec pracovní doby
 • 5 týdnů dovolené a sickdays
 • možnost občasné práce z domu
 • pracoviště v centru Prahy, 7 minut chůze metro B, tramvaje 3 minuty chůze z kanceláře
 • lidský a přátelský přístup

 

Předpokládaný nástup: dle dohody

Místo výkonu práce: Praha

Pracovní místo je vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.

 

Nabídky se strukturovaným životopisem, podrobným popisem případné praxe a motivačním dopisem, zasílejte do 11. prosince 2023 na adresu elektronické pošty: podatelna@uzsvm.cz

předmět e-mailu: VŘ právník Veřejných zakázek

 

nebo na adresu:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

odbor Personální

Rašínovo nábřeží 390/42

128 00 Praha 2

 

nebo využijte formuláře níže.

 

Upozornění:

Úřad si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí. Úřad si dále vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů.

Do: 12. 12. 2023

Mám zájem
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.