Samostatné oddělení Bezpečnostní

Samostatné oddělení plní především úkoly: 
 
  • týkající se zajištění bezpečnosti ÚZSVM zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany osobních údajů, ochrany utajovaných informací a krizového řízení;
  • stanovuje a komplexně zajišťuje opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací;
  • zajišťuje a metodicky řídí v rámci ÚZSVM provádění opatření fyzické (objektové) bezpečnosti;
  • ve spolupráci s odbornými útvary ÚZSVM spolupracuje při zajišťování kybernetické bezpečnosti;
  • v oblasti požární ochrany provádí kontrolu v rozsahu odborně způsobilé osoby dle zákona o požární ochraně, dohlíží na dodržování předpisů k požární ochraně a na následném odstraňování zjištěných závad;
  • spolupracuje s odbornými útvary ÚZSVM v oblasti boje proti korupci a zajišťuje úkoly vyplývajících z plnění interního protikorupčního programu ÚZSVM;
  • spolupracuje s příslušnými orgány státní správy v oblasti bezpečnostní problematiky.
Vedoucí samostatného oddělení Ing. Bc. Martina Vlková, DiS.Tel.: +420 225 776 319E-mail: Martina.Vlkova@uzsvm.cz
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.