ÚZSVM převedl obci Zdíkov spoluvlastnické podíly ke dvěma pozemkům

26.02.2021 - České Budějovice

Prachatické pracoviště ÚZSVM převedlo obci Zdíkov spoluvlastnické podíly na dvou pozemcích pod místními komunikacemi.

Jednalo o spoluvlastnické podíly o velikosti pět a devět stošestnáctin k pozemku o celkové výměře 44 m2. Obec Zdíkov projevila o tyto pozemky zájem z důvodu jejich využívání širokou veřejností jako místní komunikace.

 

Oba pozemky jsou v územním plánu obce zařazeny jako pozemky veřejného prostranství s dominantní funkcí dopravní. Protože dalším spoluvlastníkům, kterých bylo celkem 34, z toho jeden žije v Německu, nesvědčí dle aktuálního znění občanského zákoníku předkupní právo, mohl být majetek převeden obci bezúplatně ve veřejném zájmu. Obec je zárukou, že se bude o oba pozemky se zpevněným povrchem i nadále starat, bude zajišťovat jejich pravidelnou údržbu a v zimě zajišťovat jejich sjízdnost.

 

Obec Zdíkov leží při horním okraji Šumavského podhůří v nadmořské výšce 732 metry. Žije zde 1.740 obyvatel. Část území je součástí Chráněné krajinné oblasti Šumava.

 

Přílohy: Zdíov - spoluvlastnický podíl (2).jpg Zdíov - spoluvlastnický podíl (1).jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.