ÚZSVM převedl ve veřejném zájmu požární nádrž i s pozemkem do majetku obce Býkovice

19.09.2022 - Vyškov

Pozemek a požární nádrž na tomto pozemku zdarma ve veřejném zájmu převedl ÚZSVM ve Vyškově do vlastnictví obce Býkovice.

Jednalo se o pozemek o výměře 138 m2 v katastrálním území Býkovice, na kterém je situovaná požární nádrž. Tuto požární nádrž obec zbudovala v 70. letech minulého století. Po její rekonstrukci bude požární nádrž sloužit k plnění veřejných úkolů nebo veřejné služby, kterou obec vykonává jako zákonem svěřenou působnost dle zákona o požární ochraně, a to především k nácviku požárních útoků Sboru dobrovolných hasičů Býkovice a v případě požárů jako rezervní zdroj vody. Využívání majetku nabyvatelem ve veřejném zájmu i do budoucna je smluvně zajištěno omezujícími závazky nabyvatele v délce trvání 10 let.                                                                                     

 

V minulosti byl pozemek zapsaný v katastru nemovitostí na MNV Lysice.  Jelikož nebyl ze strany obce uplatněn ve lhůtě do 31. 3. 2013 návrh vůči katastrálnímu úřadu nebo podána žaloba na určení vlastnického práva u soudu, přešlo v důsledku toho dnem 1. 4. 2013 vlastnické právo k tomuto pozemku na stát.

 

 

Přílohy:IMG_2004_50.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.