ÚZSVM převzal do vlastnictví od NPÚ areál státního zámku Doksany

04.08.2020 - Litoměřice

ÚZSVM v Litoměřicích převzal od Národního památkového ústavu (NPÚ) rozsáhlý areál státního zámku Doksany.

Areál zámku čítá celkem dvacet čtyři pozemků o celkové výměře 123 212 m2, čtrnáct staveb evidovaných v katastru nemovitostí, dvě budovy neevidované v katastru nemovitostí, třicet sedm drobných staveb jako např. nárožní domy, sýpka, stodola, sousoší panny Marie, torzo hospodářské budovy, bývalá štěpnice, sochy génia, schodiště se sochařskou výzdobou, bazény, sloup se sochou Panny Marie, studna nebo socha Ecce Homo na soklu. Převzaty byly i další součásti a movitý majetek provozní povahy jako např. bojlery na vodu, hasicí přístroje, lednice, židle či soubor obrazů.


Jedná se o majetek, který NPÚ již nepotřebuje ke své činnosti, nemá pro něj další účelné využití. Zámek Doksany není běžně otevřen pro veřejnost. Areál zámku je evidovaný jako kulturní památka v Ústředním seznamu kulturních památek. Stav většiny staveb na pozemcích však není dobrý. 


Přílohy:948d.jpg948b.JPG948c.JPG948a.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.