ÚZSVM úspěšně vyřešil vlastnictví majetku neznámého vlastníka na Chomutovsku

26.02.2021 - Chomutov

ÚZSVM v Chomutově dohledal vlastníky nemovitostí, které byly v katastru nemovitostí zapsané na neznámého vlastníka.

Postupnou lustrací nabývacích titulů pracovníci ÚZSVM zjistili, že v okresech Chomutov a Most byly stavby, které jsou zapsány na neznámého vlastníka. Tyto stavby stály na pozemcích, které identifikovaného vlastníka mají. V katastrálním území Pyšná se nacházely dvě stavby pro rodinnou rekreaci a v katastrálních územích Údlice a Vrskmaň stavby občanského vybavení. Majitelé pozemků, na nichž tyto stavby zapsané na neznámého vlastníka stály, byli pracovníky ÚZSVM vyzváni, aby Katastrálnímu úřadu pro Ústecký kraj předložili nabývací listinu ke stavbám, aby mohlo dojít k zápisu na jejich list vlastnictví. Současně byli upozorněni, že v případě, že tak neučiní do 31.12.2023 budou nemovitosti k 1.1.2024 automaticky zapsány na stát a oni jako vlastníci pozbydou svého vlastnického práva. Dále byli upozorněni, že v tomto případě by pak s nemovitostmi bylo naloženo dle zákona o majetku České republiky. Na základě této výzvy k zápisu stavby do katastru nemovitostí došlo ke dvěma zápisům. První stavba byla zapsána na fyzickou osobu, neboť došlo k zápisu o vypořádání společného jmění manželů a o dědictví u Okresního soudu v Mostě. Druhá byla zapsána na obec Vrskmaň na základě souhlasného prohlášení o nabytí do vlastnictví dle zákona České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Ve zbylých dvou případech k zápisu zatím nedošlo.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.