ÚZSVM v Liberci prodal dalších sedm nemovitostí v elektronických aukcích

10.02.2021 - Liberec

Liberecké pracoviště ÚZSVM prodalo prostřednictvím elektronické aukce sedm nemovitostí, téměř všechny se podařilo prodat hned v prvním nabídkovém kole.

Předmětem prodeje v prvním případě pozemek o rozloze 2 263 m2 ležícího v katastrálním území Jenišovice u Jablonce nad Nisou. Pozemek leží v zástavbě rodinných domů, hospodářských, provozních a skladovacích budov. Větší část je zpevněná živičným povrchem, zbylá část je zastavěná a roste zde smrk a pět topolů. Původně byl pozemek veden na neznámého vlastníka, po prověření nabývacích titulů, které osvědčily vlastnictví státu, byl pozemek přepsán na ÚZSVM. Jednalo se o pozemek, o který požádala církev v restituci. Pozemek nemohl být církvi vydán, byl tedy nabídnut veřejnosti. Nejnižší podání bylo stanoveno ve výši 473 900 Kč. Jediný zájemce, který se aukce aktivně účastnil, přihodil na konečnou kupní cenu ve výši 490 000 Kč a stal se tak jeho novým majitelem.

 

Další nemovitosti leží v katastrálním území Oldřichov na Hranicích. Jednalo se o prodej polovičního spoluvlastnického podílu dvou pozemků o celkové výměře 485 m2, součástí menšího z nich je rodinný dům. Původně samostatně stojící rodinný dům s pozemky se nachází v obci Hrádek nad Nisou, v zástavbě rodinných domů v blízkosti státní hranice s Polskem. Pozemek zahrady je zarostlý plevelnatými dřevinami a podél části pozemku protéká Oldřichovský potok. Nemovitosti ÚZSVM nabyl jako odúmrť. Spoluvlastník o koupi nemovitostí neměl zájem. V prvním kole elektronické aukce se našel jediný zájemce, který si spoluvlastnický podíl k nemovitostem koupil za nejnižší podání ve výši 56 000 Kč.

 

Pozemek o velikosti 99 m2 ležící v centru Liberce se také podařilo prodat hned v prvním kole elektronické aukce. Na pozemku se nachází tři vzrostlé stromy a náletové dřeviny. ÚZSVM získal tento pozemek do majetku po ukončení činnosti Okresního úřadu Liberec. Do elektronické aukce se přihlásili tři účastníci, pouze jeden z nich však učinil příhoz, a to potvrzením nejnižšího podání ve výši 40 050 Kč, čímž se stal novým majitelem tohoto pozemku.

 

Prodala se také stavba stojící v místní zahrádkářské kolonii v katastrálním území Liberec, v těsné blízkosti říčního koryta Lužické Nisy. Jedná se o samostatnou dřevěnou nepodsklepenou vedlejší stavbu sloužící jako kůlna. ÚZSVM ji nabyl do majetku na základě usnesení Okresního soudu v Liberci jako odúmrť. Do aukce za nejnižší podání ve výši 6 210 Kč se přihlásili dva účastníci, příhoz však učinil pouze jeden z nich a potvrzením nejnižšího podání získal kůlnu do svého vlastnictví.

 

Poslední pozemek o výměře 282 m2 leží v katastrálním území Kotel. ÚZSVM získal tento pozemek do majetku po ukončení činnosti Okresního úřadu Liberec. Pozemek se podařilo zpeněžit ve třetím kole elektronické aukce jedinému zájemci, který potvrdil nejnižší podání ve výši 13 200 Kč.

 

Liberecké pracoviště tak prodejem nemovitostí prostřednictvím elektronické aukce získalo finanční částku pro státní rozpočet ve výši 605 460 Kč.

Přílohy: 45 (1).jpg 45 (2).jpg 45 (3).jpg 45 (4).jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.