ÚZSVM v Pardubicích byl úspěšný v pátrání po vlastnících nemovitostí

13.10.2021 - Pardubice

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích se podařilo vyřešit případ nedostatečně identifikovaného vlastníka. Žádost o pomoc s prověřováním nemovitostí v obci Dolní Roveň, u kterých na listu vlastnictví byla pouze jména bez adresy, podala soukromá osoba s tím, že by se mohlo jednat o někoho z příbuzných.

Jednalo se o spoluvlastnické podíly na nemovitostech o celkové výměře 12 234 m² včetně pozemku pod Mlýnským rybníkem, které byly zapsány celkem na čtyřech listech vlastnictví. V evidenci katastru nemovitostí byli zapsáni manželé František a Františka V. Ve spolupráci s pracovníky Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se ÚZSVM podařilo dohledat další skutečnosti, zejména adresu vlastníků. Podezření žadatele se nepotvrdilo, ÚZSVM však v pátrání pokračoval dále.

 

S pomocí pracovníků Státního okresního archivu v Pardubicích se ověřením v agendovém informačním systému evidence obyvatel ÚZSVM podařilo dohledat data narození i úmrtí původních spoluvlastníků a v současné době byl o zahájení dodatečných dědických řízení požádán Okresní soud v Opavě.

Přílohy: ortofoto - doní roven foto 2021.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.