ÚZSVM vyřešil další případ nedostatečně identifikovaného vlastníka

12.10.2021 - Ústí nad Labem

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Labem prodalo v elektronické aukci pozemky, u kterých nejdřív bylo potřeba vypátrat vlastníka.

Jedná se o dva neoplocené nezastavěné pozemky v Zahradách o celkové výměře 682 m². Na listu vlastnictví bylo uvedeno jen jméno, příjmení a město trvalého bydliště vlastníka, který pozemky nabyl v roce 1935. Jméno vlastníka bylo naštěstí v té době neobvyklé, takže se dalo ze seznamu tehdejších obyvatel města Rumburk vyčíst, že v roce 1935 byl jediným obyvatelem tohoto jména ve městě Rumburk a vlastnil i další nemovitosti, veškerý jeho majetek byl však konfiskován podle dekretu prezidenta z roku 1945. Pozemky tedy přešly do správy ÚZSVM. Podařilo se je prodat v prvním kole elektronické aukce za konečných 28 000 Kč.

Přílohy: ÚL-05 - ZahradyII.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.