ÚZSVM vyřešil duplicitní zápis ve prospěch právnické osoby

24.11.2023 - Hradec Králové

Královéhradecký ÚZSVM šetřil duplicitní zápis vlastnického práva k pozemku v Lovčicích. Toto vlastnictví bylo zapsáno současně na právnickou osobu i na Českou republiku.

Důsledkem duplicitního vlastnictví bylo, že se zatravněným pozemkem o rozloze 34 m2 nebylo možné nijak nakládat. Bylo sporné, kdo je skutečným majitelem.

ÚZSVM provedl podrobné šetření v minulosti pozemku a zjistil, že vlastnické právo státu bylo vyznačeno v roce 1964. V té době byl v majetku fyzických osob, které svůj majetek darovaly státu. Daný pozemek nicméně nebyl součástí nabídky tohoto daru, šlo tedy o chybnou evidenci.

 

Vlastnictví právnické osoby bylo do katastru zapsáno na základě kupní smlouvy a tento zápis byl správný.

ÚZSVM tedy s ohledem na všechny skutečnosti vypracoval prohlášení, které potvrdilo vlastnictví této právnické osoby. S katastrem nemovitostí byly vyřešeny všechny náležitosti k zápisu a tím byla tato historická chyba napravena.

 

O duplicitní vlastnictví se jedná v případě, kdy k dané nemovitosti obdržel katastrální úřad více pravomocných rozhodnutí (či jiných listin) s tím, že každý z těchto dokumentů prokazuje vlastnictví jiné osoby. Nejde tedy o spoluvlastnictví, kdy více majitelů vlastní podíly na společné nemovitosti, ale o různé vlastníky, kdy každý například vlastní 100 % stejné nemovitosti. Častým důvodem těchto chybných zápisů – duplicity – je dřívější nedůsledné evidování majetku. Katastrální úřad nedisponuje pravomocí rozhodnout, kdo je skutečný vlastník. Pokud nedojde k dohodě, musí se duplicitní vlastníci obrátit na soud.

 

V současné době se již podobné zápisy neprovádí. Jde především o nesoulad předchozích evidencí, zejména pozemkové knihy a evidence nemovitostí.

Přílohy:Fotolov.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.