Rekonstrukce bývalé
věznice v Uherském Hradišti

Plánované kroky

Naším cílem je trvalé otevření věznice veřejnosti, co nejdříve to bude možné. Po rekonstrukci se věznice stane sídlem Muzea totality. ÚZSVM dále do areálu plánuje umístit okresní soud, okresní státní zastupitelství a probační a mediační službu.


Potřebné kroky před zahájením samotné rekonstrukce:

 • zabezpečení střechy v přiměřeném rozsahu, a to zejména z důvodu ochrany osob a z důvodu zabránění zhoršování stavebně technického stavu jak vlastní střechy, tak i budovy bývalé věznice, a to do doby, než bude zahájena plánovaná celková rekonstrukce věznice, (aktuálně probíhá zpracování potřebné projektové dokumentace řešení),
 • plánované průzkumy:
 • stavebně technické průzkumy
 • mykologický průzkum,
 • geologický a hydrogeologický průzkum,
 • radonový průzkum,
 • statický průzkum,
 • průzkum vlhkostních poměrů stavby,
 • průzkum stavu výplní otvorů,
 • stavebně technický a mykologický průzkum stavu krovu,
 • biologický průzkum,
 • průzkum technické infrastruktury a podzemních staveb,
 • stavebně historické průzkumy
 • stratigrafický průzkum exteriéru,
 • stratigrafický průzkum interiéru,
 • průzkum provedení pasportu původních prvků,
 • archeologický průzkum,
 • architektonická soutěž na řešení rekonstrukce areálu věznice a výběr generálního projektanta,
 • zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí,
 • veřejná zakázka na zhotovitele dokumentace pro územní řízení,
 • územní řízení,
 • vydání územního rozhodnutí,
 • zpracování dokumentace pro stavební povolení,
 • veřejná zakázka na zhotovitele dokumentace pro stavební řízení
 • stavební řízení,
 • vydání stavebního povolení,
 • zpracování dokumentace pro provedení stavby,
 • veřejná zakázka na dodavatele stavby.


Dle předběžného harmonogramu samotné rekonstrukční práce na budově bývalé věznice budou moci být zahájeny přibližně v roce 2025 a skončit by měly v roce 2028.Nicméně konkrétní termín bude odvislý od dokončení veškerých přípravných prací a průzkumů, zásadním cílem je najít a zajistit po šedesáti letech chátrání areálu komplexní, efektivní a účelné řešení rekonstrukce v široké shodě zúčastněných subjektů a využití prostor areálu s ohledem na jeho regionální i nadregionální charakter a význam.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.