Rekonstrukce bývalé
věznice v Uherském Hradišti

Plánované kroky

Naším cílem je trvalé otevření věznice veřejnosti, co nejdříve to bude možné. Po rekonstrukci se věznice stane sídlem Národního památníku Věznice Uherské Hradiště. ÚZSVM dále do areálu plánuje umístit okresní soud, okresní státní zastupitelství a Probační a mediační službu.

 

Potřebné kroky před zahájením samotné rekonstrukce:

 • zabezpečení střechy v přiměřeném rozsahu, a to zejména z důvodu ochrany osob a z důvodu zabránění zhoršování stavebně technického stavu jak vlastní střechy, tak i budovy bývalé věznice, a to do doby, než bude zahájena plánovaná celková rekonstrukce věznice, (aktuálně probíhá zpracování potřebné projektové dokumentace řešení),
 • proběhlé průzkumy:
  • stavebnětechnické průzkumy
   • mykologický průzkum,
   • geologický a hydrogeologický průzkum,
   • radonový průzkum,
   • statický průzkum,
   • průzkum vlhkostních poměrů stavby,
   • průzkum stavu výplní otvorů,
   • stavebně technický a mykologický průzkum stavu krovu,
   • biologický průzkum,
   • průzkum technické infrastruktury a podzemních staveb,
  • stavebněhistorické průzkumy
   • stratigrafický průzkum exteriéru,
   • stratigrafický průzkum interiéru,
   • průzkum provedení pasportu původních prvků,
 • archeologický průzkum,
 • architektonická soutěž na řešení rekonstrukce areálu věznice a výběr generálního projektanta,
 • zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí,
 • veřejná zakázka na zhotovitele dokumentace pro územní řízení,
 • územní řízení,
 • vydání územního rozhodnutí,
 • zpracování dokumentace pro stavební povolení,
 • veřejná zakázka na zhotovitele dokumentace pro stavební řízení
 • stavební řízení,
 • vydání stavebního povolení,
 • zpracování dokumentace pro provedení stavby,
 • veřejná zakázka na dodavatele stavby.

 

Dle předběžného harmonogramu samotné rekonstrukční práce na budově bývalé věznice budou moci být zahájeny přibližně v roce 2026 a skončit by měly v roce 2028. Nicméně konkrétní termín bude odvislý od dokončení veškerých přípravných prací a průzkumů, zásadním cílem je najít a zajistit po šedesáti letech chátrání areálu komplexní, efektivní a účelné řešení rekonstrukce v široké shodě zúčastněných subjektů a využití prostor areálu s ohledem na jeho regionální i nadregionální charakter a význam.

 

 

Předpokládaný rámcový harmonogram rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti 
Popis úkonu stav/předpokládané  datum zahájení předpokládaný  termín dokončení
Uzavření memoranda o spolupráci na obnově areálu věznice dokončeno
Převod areálu věznice na ÚZSVM dokončeno
Studie využití areálu věznice a rozmístění státních institucí na území města dokončeno
Vymezení prostor pro Muzeum totality dokončeno
Regionální dislokační komise Brno - budoucí využití areálu věznice dokončeno
Vypracování investičního záměru, registrace investiční akce dokončeno
Odvoz 133 tun odpadu a suti dokončeno
Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby dokončeno
Zpracování stavebně technických průzkumů včetně dalších průzkumů: mykologický, geologický, radonový, statický, vlhkostních poměrů stavby, stavu výplní otvorů, stavebně technického a mykologického stavu krovu, biologický, technické infrastruktury a podzemních staveb dokončeno
Zpracování stavebně historického průzkumu a dalších průzkumů: stratigrafický průzkum exteriéru, stratigrafický průzkum interiéru, provedení pasportu původních prvků a provedení zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu dokončeno
Architektonická soutěž  dokončeno 
Dopracování studie stavby dokončeno 
Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, získání územního rozhodnutí únor 2024 listopad 2024
Zpracování dokumentace pro stavební povolení, získání stavebního povolení prosinec 2024 srpen 2025
Zpracování dokumentace pro provedení stavby a pro zadání stavby září 2025 červen 2026
Otevřená veřejná zakázka na dodavatele stavby

červenec 2026

prosinec 2026
Realizace stavby leden 2027 červenec 2029

 

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.