Rekonstrukce bývalé
věznice v Uherském Hradišti

Časté dotazy

Jaká je aktuální situace ohledně plánované rekonstrukce bývalého justičního paláce v Uherském Hradišti?

Po kompletním vyklizení od veškerého nepořádku a sutě (více než 133 tun) uvnitř budovy proběhlo zaměření areálu. Po něm následovaly potřebné průzkumy - stavebně technický, stavebně historický, archeologický a mnoho dalších. Stěžejním krokem pro nalezení cílového ztvárnění areálu byl výběr generálního projektanta. Záměrem ÚZSVM bylo provést výběr formou architektonické soutěže jako nejotevřenějšího a nejtransparentnějšího způsobu, který umožní posouzení více různých variant architektonického řešení. Z devíti zaslaných návrhů odborná porota, složená z významných českých i zahraničních architektů, budoucích uživatelů areálu a zástupců ÚZSVM a města Uherské Hradiště, vybrala jako nejlepší návrh pražského studia ov architekti.  

 

Co bude následovat do doby, než se v roce 2026 rozjedou rekonstrukční práce?

Dalšími kroky jsou zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a následně bude vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele stavby. Naším cílem je najít a zajistit po šedesáti letech chátrání areálu komplexní, efektivní a účelné řešení rekonstrukce. Dle předběžného harmonogramu by samotné rekonstrukční práce na budově bývalé věznice měly být zahájeny přibližně v roce 2026. Nicméně konkrétní termín bude odvislý od dokončení veškerých přípravných prací a průzkumů, v neposlední řadě také od nalezení vzájemné shody nad definicí požadavků jednotlivých zúčastněných stran. Záchrana této jedinečné kulturní památky je jednou z priorit ÚZSVM. V areálu plánujeme vybudovat Národní památník Věznice Uherské Hradiště jakožto připomenutí pohnuté historie věznice a současně do něj umístit složky Ministerstva spravedlnosti.

 

Kdy by se mohlo začít s opravami a kdy by mohly skončit?

Samotná rekonstrukce bude moci začít až po absolvování všech přípravných prací, podle současného harmonogramu by rekonstrukce měla začít v roce 2026 a skončit by měla v roce 2028. ÚZSVM dělá vše pro to, aby se veškeré práce maximálně urychlily a areálu byl vdechnut nový život. 

 

Kolik bude rekonstrukce stát?

Stát by měl podle schváleného záměru investovat do záchrany této památky více než 526 milionů korun.

 

Co všechno v areálu bývalé věznice vznikne?

V areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti vznikne Národní památník Věznice Uherské Hradiště a dále do něj budou umístěny složky resortu spravedlnosti, tedy okresní soud, okresní státní zastupitelství a Probační a mediační služba.

 

Jaká bude úloha Zlínského kraje a města Uherské Hradiště při rekonstrukci bývalé věznice?

Město a kraj se rozhodly, že se na rekonstrukci finančně podílet nebudou. Současně Zlínský kraj uvedl, že poskytne prostředky na vybavení Národního památníku Věznice Uherské Hradiště a město Uherské Hradiště na úpravy širšího okolí areálu.

 

Kde mohu o rekonstrukci areálu získat další informace?

Informace zveřejňujme průběžně na tomto webu, případně na webu www.uzsvm.cz a sociálních sítích. V případě dalších dotazů je možné kontaktovat ÚZSVM na adrese tiskove@uzsvm.cz.

 

Další informace o nechvalně proslulé historii této výjimečné kulturní památky naleznete například na stránkách spolku Memoria nebo Moravského zemského muzea.

 

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.