Rekonstrukce bývalé
věznice v Uherském Hradišti

Časté dotazy

Jaká je aktuální situace ohledně plánované rekonstrukce bývalého justičního paláce v Uherském Hradišti?

Ministerstvo financí v roce 2019 schválilo investiční záměr a v současné době tak nic nebrání dělat všechny potřebné kroky k rekonstrukci areálu. Naším cílem je záchrana této unikátní kulturní památky, vybudování muzea totality a rovněž efektivní umístění složek resortu spravedlnosti v rekonstruované budově.


Co bude následovat do doby, než se v roce 2025 rozjedou rekonstrukční práce?

Po kompletním vyklizení od veškerého nepořádku a sutě uvnitř budovy proběhne zaměření areálu. Následovat budou potřebné průzkumy, jako je stavebně technický, stavebně historický, archeologický a mnoho dalších. Stěžejním krokem pro nalezení cílového ztvárnění areálu bude výběr generálního projektanta. Záměrem ÚZSVM je provést výběr formou architektonické soutěže jako nejotevřenějšího a nejtransparentnějšího způsobu, který umožní posouzení více různých variant architektonického řešení a poté výběr nejlepší z nich odbornou porotou. Poté budou zpracovány dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a následně bude vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele stavby. Naším cílem je najít a zajistit po šedesáti letech chátrání areálu komplexní, efektivní a účelné řešení rekonstrukce. Dle předběžného harmonogramu by samotné rekonstrukční práce na budově bývalé věznice měly být zahájeny přibližně v roce 2025. Nicméně konkrétní termín bude odvislý od dokončení veškerých přípravných prací a průzkumů, v neposlední řadě také od nalezení vzájemné shody nad definicí požadavků jednotlivých zúčastněných stran. Záchrana této jedinečné kulturní památky je jednou z priorit ÚZSVM. V areálu plánujeme vybudovat Muzeum totality a současně do něj umístit složky Ministerstva spravedlnosti.


Kdy by se mohlo začít s opravami a kdy by mohly skončit?

Samotná rekonstrukce bude moci začít až po absolvování všech přípravných prací, podle současného harmonogramu by rekonstrukce měla začít v roce 2025 a skončit by měla v roce 2028.


Kolik bude rekonstrukce stát?

Stát by měl podle schváleného záměru investovat do záchrany této památky více než 436 milionů korun.


Co všechno v areálu bývalé věznice vznikne?

V areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti vznikne Muzeum totality a dále do něj budou umístěny složky resortu spravedlnosti, tedy okresní soud, okresní státní zastupitelství a probační a mediační služba.


Jaká bude úloha Zlínského kraje a města Uherské Hradiště při rekonstrukci bývalé věznice?

Město a kraj se rozhodly, že se na rekonstrukci finančně podílet nebudou. Současně Zlínský kraj uvedl, že poskytne prostředky na vybavení Muzea totality a město Uherské Hradiště na úpravy širšího okolí areálu.


Kde mohu o rekonstrukci areálu získat další informace?

Informace zveřejňujme průběžně na tomto webu, případně na webu www.uzsvm.cz a sociálních sítích. V případě dalších dotazů je možné kontaktovat ÚZSVM na adrese promedia@uzsvm.cz

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.