Neděle, 17. prosince 2017

Veřejné zakázky

ÚZSVM uveřejňuje od 1. dubna 2011 na svých webových stránkách dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 200.000 Kč včetně DPH; od května 2014 pak uveřejňuje tamtéž dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 40.000 Kč včetně DPH. Dokumentace k veřejným zakázkám neuveřejněným na webových stránkách ÚZSVM jsou k dispozici na vyžádání dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Od 1.4.2012 ÚZSVM uveřejňuje informace a dokumenty k vybraným veřejným zakázkám také na svých níže uvedených profilech zadavatele, a plní tak uveřejňovací povinnosti, které mu ukládal zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek současně používá jako další platný profil zadavatele Vhodné uveřejnění. Adresa profilu je https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/69797111.

Územní pracoviště Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka
dle předpokládané hodnoty
Termín podání Číslo jednací nebo Název Pouze aktivní zakázky
Číslo jednací: UZSVM/B/58727/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyVýměna vchodových dveří a realizace bezbariérového vstupu do objektu sídla OP Uherské Hradiště

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM
ÚP Brno
Příkop 11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení12.12.2017
Termín podání29.01.2018 09:00
Termín otevírání29.01.2018 09.10
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
206,51Kb
72,71Kb
74,31Kb
2766,04Kb
370,45Kb
594,91Kb
827,21Kb
387,41Kb
235,68Kb
129,45Kb
Výzva k podání nabídky, SoD, čestné prohlášení, krycí list nabídky, fotodokumentace, projektová dokumentace, výkaz výměr k ocenění, seznam poddodavatelů.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/53031/2017-SOV

Název veřejné zakázkyPořízení, instalace a zprovoznění kamerového systému pro objekt OP Teplice, ul. Husitská 1071/2, Tep

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42
Termín zahájení zadávacího řízení05.12.2017
Termín podání04.01.2018 10:00
Termín otevírání04.01.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídky je možné podávat pouze prostřednictvím Národního elektronického nástroje NEN - systémové číslo zakázky N006/17/V00008317
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/52260/2017-SOV

Název veřejné zakázkyZpracování průkazu energetické náročnosti budov pro ÚP v hl. m. Praze

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Termín zahájení zadávacího řízení05.12.2017
Termín podání18.12.2017 10:00
Termín otevírání18.12.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/P/31806/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava mostu CH-01 přes komunikaci I/20 v obci Chotíkov

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání20.12.2017 10:00
Termín otevírání20.12.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/21404/2017-SOV

Název veřejné zakázkyRekonstrukce systému topení v objektu sídla OP Trutnov

Druh zadávacího řízeníZjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyPodlimitní
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovatele
Termín zahájení zadávacího řízení28.11.2017
Termín podání19.12.2017 10:00
Termín otevírání19.12.2017 10.15
Základní hodnotící kritérium
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/S/26421/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyServis, údržba a oprava zdvihacího zařízení TOV 320 v administrativní budově Na Sekyře 2123, Rakovní

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Termín zahájení zadávacího řízení28.11.2017
Termín podání18.12.2017 10:00
Termín otevírání18.12.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne28.11.2017
Číslo jednací: UZSVM/U/17277/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyNákup rychlovarných konvic pro ÚP a OP

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP ÚL,
Mírové náměstí 36,
400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení28.11.2017
Termín podání18.12.2017 10:00
Termín otevírání18.12.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
nabídky lze podat pouze prostřednictvím NEN
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne