Neděle, 19. listopadu 2017

Veřejné zakázky

ÚZSVM uveřejňuje od 1. dubna 2011 na svých webových stránkách dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 200.000 Kč včetně DPH; od května 2014 pak uveřejňuje tamtéž dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 40.000 Kč včetně DPH. Dokumentace k veřejným zakázkám neuveřejněným na webových stránkách ÚZSVM jsou k dispozici na vyžádání dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Od 1.4.2012 ÚZSVM uveřejňuje informace a dokumenty k vybraným veřejným zakázkám také na svých níže uvedených profilech zadavatele, a plní tak uveřejňovací povinnosti, které mu ukládal zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek současně používá jako další platný profil zadavatele Vhodné uveřejnění. Adresa profilu je https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/69797111.

Územní pracoviště Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka
dle předpokládané hodnoty
Termín podání Číslo jednací nebo Název Pouze aktivní zakázky
Číslo jednací: UZSVM/S/25579/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyTONERY pro ÚP Střední Čechy 11/2017

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Termín zahájení zadávacího řízení16.11.2017
Termín podání28.11.2017 10:00
Termín otevírání28.11.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne16.11.2017
Číslo jednací: UZSVM/H/17822/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyRekonstrukce silových rozvodů v budově A a B OP Havlíčkův Brod

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště Hradec Králové
Horova 180/10
502 06 Hradec králové
Termín zahájení zadávacího řízení16.11.2017
Termín podání01.12.2017 09:00
Termín otevírání01.12.2017 09.05
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/P/29291/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava střechy administrativní budovy ÚZSVM, odboru OP Klatovy, Randova 167

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání29.11.2017 10:00
Termín otevírání29.11.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: Zajištění sevisu telefonní ústředny OP Teplice

Název veřejné zakázkyUZSVM/U/15210/2017-HSPH

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP ÚL,
Mírové náměstí 36,
400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení14.11.2017
Termín podání12.12.2017 10:00
Termín otevírání12.12.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Nabídky lze podat pouze prostřednictvím NEN. Hodnocení viz výzva.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/O/16329/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyZasklení oken v objektu Hanácká kasárna

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM
Územní pracoviště Ostrava
Lihovarská 1335/9
736 01 Ostrava - Radvanice
Termín zahájení zadávacího řízení13.11.2017
Termín podání24.11.2017 09:00
Termín otevírání24.11.2017 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Prohlídka místa plnění se uskuteční 15.11.2017 od 9:00 hodin na adrese 1.máje 803/1, 779 00 Olomouc.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/17765/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava sociálního zařízení jih Mírové náměstí 36, ÚL

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP ÚL, Mírové náměstí 36,
400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení10.11.2017
Termín podání13.12.2017 10:00
Termín otevírání13.12.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Prohlídka místa plnění dne 28. 11. a 30.11.2017 od 10,00 hodin.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/17814/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava lavic ve vstupní hale AO Mírové náměstí 36, ÚL

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP ÚL,
Mírové náměstí 36,
400 01 Ústí n.L.
Termín zahájení zadávacího řízení10.11.2017
Termín podání11.12.2017 12:00
Termín otevírání11.12.2017 12.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Prohlídka místa plnění dne 21.11. a 24.11.2017 v 10,00 hodin
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/H/20440/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyDodávka originálního spotřebního materiálu Xerox pro reprografickou techniku ÚP Hradec Králové

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Hradec Králové
Horova 180/10
502 06 Hradec Králové
Termín zahájení zadávacího řízení07.11.2017
Termín podání20.11.2017 09:00
Termín otevírání20.11.2017 09.05
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídku lze podat pouze prostřednictvím Národního elektronického nástroje NEN.
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/C/19367/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyNákup spotřebního materiálu pro reprografickou techniku pro ÚP Č. Budějovice

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 5, 371 03 České Budějovice
Termín zahájení zadávacího řízení07.11.2017
Termín podání23.11.2017 09:00
Termín otevírání23.11.2017 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídku lze podat pouze prostřednictvím Národního elektronického nástroje NEN.
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne07.11.2017
Číslo jednací: UZSVM/U/17034/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyZpracování PENB ÚP Ústí nad Labem 2017

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP ÚL, Mírové náměstí 36,
400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení03.11.2017
Termín podání11.12.2017 10:00
Termín otevírání11.12.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
2829,03Kb
2186,23Kb
792,26Kb
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/C/18870/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyRevize a servis osobního výtahu Smetanova 533, Strakonice

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 5, 371 03 České Budějovice
Termín zahájení zadávacího řízení02.11.2017
Termín podání20.11.2017 09:00
Termín otevírání20.11.2017 09.15
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídku lze podat pouze prostřednictvím Národního elektronického nástroje NEN.
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne02.11.2017
Číslo jednací: UZSVM/U/16701/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyProřez 5 ks topolů na pozem. p. č. 505/9 v k. ú. Jenišovice u Jablonce n.N.

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP ÚL,
Mírové náměstí 36,
400 01 Ústí n.L.
Termín zahájení zadávacího řízení01.11.2017
Termín podání21.11.2017 10:00
Termín otevírání21.11.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
nabídky podat pouze prostřednictvím NEN
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/16133/2017-HSPH

Název veřejné zakázkyProjek. práce včetně související inžen. činn. pro st. akci: Stavební úpravy - nové vn

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP ÚL, Mírové náměstí 36,
400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení17.10.2017
Termín podání20.11.2017 10:00
Termín otevírání20.11.2017 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Nabídky lze podat pouze prostřednictvím České pošty.
Dodatečné informace
Pozor! Došlo k prodloužení doby pro podání nabídek.
Smlouva
Aktualizováno dne27.10.2017