Pátek, 23. března 2018

Veřejné zakázky

ÚZSVM uveřejňuje od 1. dubna 2011 na svých webových stránkách dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 200.000 Kč včetně DPH; od května 2014 pak uveřejňuje tamtéž dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 40.000 Kč včetně DPH. Dokumentace k veřejným zakázkám neuveřejněným na webových stránkách ÚZSVM jsou k dispozici na vyžádání dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Od 1.4.2012 ÚZSVM uveřejňuje informace a dokumenty k vybraným veřejným zakázkám také na svých níže uvedených profilech zadavatele, a plní tak uveřejňovací povinnosti, které mu ukládal zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek současně používá jako další platný profil zadavatele Vhodné uveřejnění. Adresa profilu je https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/69797111.

Územní pracoviště Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka
dle předpokládané hodnoty
Termín podání Číslo jednací nebo Název Pouze aktivní zakázky
Číslo jednací: UZSVM/B/12614/2018-HSP1

Název veřejné zakázkyVýměna vchodových dveří a realizace bezbariérového vstupu do objektu sídla OP Uherské Hradiště

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO
Příkop 11, 60200 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení14.03.2018
Termín podání16.04.2018 09:00
Termín otevírání16.04.2018 09.10
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
177,57Kb
72,71Kb
74,31Kb
2766,04Kb
370,45Kb
594,91Kb
827,21Kb
387,41Kb
235,68Kb
129,45Kb
Výzva k podání nabídky, SoD, čestné prohlášení, krycí list nabídky, fotodokumentace, projektová dokumentace, výkaz výměr k ocenění, seznam poddodavatelů.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/4918/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava rozvodů studené vody v objektu sídla OP Česká Lípa

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP ÚL, Mírové náměstí 36,
400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení15.03.2018
Termín podání22.05.2018 10:00
Termín otevírání22.05.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Nabídky lze podat písemně na adresu vyhlašovatele. Prohlídka místa plnění 3.5.2018.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/4698/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyVýměna okapů a okapových svodů na garážových boxech v areálu Kochova 3957 Chomutov

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení15.03.2018
Termín podání19.04.2018 10:00
Termín otevírání19.04.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
hodnotí se cena včetně DPH dle vzoru cenové nabídky (příloha).
Zadávací dokumentace
Nabídky lze podat písemně na adresu vyhlašovatele. Přílohy u výzvy.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/P/5351/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyProvádění vyklízecích a obdobných prací pro potřeby ÚZSVM ÚP Plzeň

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání29.03.2018 10:00
Termín otevírání29.03.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/B/12743/2018-HSP1

Název veřejné zakázkyZajištění oprav elektroinstalace budov pro OP Žďár nad Sázavou

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM
ÚP Brno
Příkop 11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení13.03.2018
Termín podání04.04.2018 09:00
Termín otevírání04.04.2018 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídku lze podat pouze elektronicky a to prostřednictvím NEN. Zakázka je uveřejněna na profilu zadavatele v NEN: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-18-V00002784
Zadávací dokumentace
176,35Kb
Výzva k podání nabídky, rámcová smlouva, krycí list, čestné prohlášení uchazeče.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/H/4644/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyOpravy a údržba reprografické techniky pro ÚP Hradec Králové

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště Hradec Králové
Horova 180/10
502 06 Hradec Králové
Termín zahájení zadávacího řízení12.03.2018
Termín podání23.03.2018 09:00
Termín otevírání23.03.2018 09.05
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídku lze podat pouze prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN). Jiné formy podání nabídky nebude zadavatel akceptovat.
Zakázka je uveřejněna na profilu zadavatele v NEN: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-18-V00002667

Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/C/4328/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyServis reprografických zařízení a kopírovacích strojů - ÚP České Budějovice (2)

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 5, 371 03 České Budějovice
Termín zahájení zadávacího řízení05.03.2018
Termín podání26.03.2018 09:00
Termín otevírání26.03.2018 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne05.03.2018
Číslo jednací: UZSVM/U/3649/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyZajištění servisu tel.ústředny a vnitřních rozvodů TS OOP Liberec

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP ÚL,
Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení02.03.2018
Termín podání05.04.2018 10:00
Termín otevírání05.04.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
nabídky lze podat pouze prostřednictvím NEN: N00618V00002020,
zadávat cenu včetně DPH za 48 měsíců!
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/2726/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyZajištění servisu telefonní ústředny pro OP Louny

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP ÚL,
Mírové náměstí 36,400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení21.02.2018
Termín podání28.03.2018 10:00
Termín otevírání28.03.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
nabídky lze podat pouze prostřednictvím NEN: N00618V00001293
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/896/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyZajištění servisu telefonní ústředny pro ÚP ÚL

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP ÚL, Mírové náměstí 36,
400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení25.01.2018
Termín podání27.03.2018 10:00
Termín otevírání27.03.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
hodnotit se bude nejnižší nabídková cena včetně DPH za 48 měsíců
Zadávací dokumentace
nabídky podat pouze prostřednictvím NEN
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne