Úterý, 7. dubna 2020

Veřejné zakázky

ÚZSVM uveřejňuje úplné a závazné znění zadávacích podmínek k jednotlivým veřejným zakázkám výhradně na profilu zadavatele, kterým je Národní elektronický nástroj (NEN). Obsah webových stránek v této sekci je proto pouze informativního charakteru a není z hlediska rozsahu informací místem sloužícím jako podklad pro vypracovávání nabídek v souladu s požadavky zadavatele, ani nereaguje na případné aktualizace zadávacích podmínek. Webové stránky se omezují pouze na stručný přehled veřejných zakázek zadávaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně některých veřejných zakázek malého rozsahu. Uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jsou uveřejňovány v Registru smluv MV.

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm

Územní pracoviště Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka
dle předpokládané hodnoty
Termín podání Číslo jednací nebo Název Pouze aktivní zakázky
Číslo jednací: UZSVM/B/11913/2020-HSP1

Název veřejné zakázkyVýměna plynových kotlů v sídle OP Hodonín

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brn
příkop 11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení01.04.2020
Termín podání29.04.2020 09:00
Termín otevírání29.04.2020 09.10
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Veškeré dokumenty vztahující se k této veřejné zakázce malého rozsahu budou uveřejněny na profilu zadavatele v NEN. (https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-845439454-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-845439454-79123447)
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele v NEN pod systémovým číslem zakázky N006/20/V00007887.(https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-845439454-79123447/ZadavaciDokumentace-845439454-79123447/)
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/P/6912/2020-HSPH

Název veřejné zakázkyProvizorní podepření spodní stavby mostu přes komunikaci I/20 v obci Chotíkov

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání28.04.2020 09:00
Termín otevírání28.04.2020 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zakázku je možné podat pouze prostřednictvím NEN - Národní elektronický nástroj.
Zadávací dokumentace
Výzva vč. zadávací dokumentace: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00007582
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/B/3814/2020-HSP1

Název veřejné zakázkyZajištění domovnických prací pro ÚZSVM, odbor OP Jihlava

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno
Příkop 11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení27.03.2020
Termín podání22.04.2020 09:00
Termín otevírání22.04.2020 09.10
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Veškeré dokumenty vztahující se k této veřejné zakázce malého rozsahu budou uveřejněny na profilu zadavatele v NEN. (https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-842753375-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-842753375-79123447
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele v NEN, kde je veřejná zakázka malého rozsahu vedena pod systémovým číslem N006/20/V00007564 (https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-842753375-79123447/ZadavaciDokumentace-842753375-79123447/)
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/P/6901/2020-HSPH

Název veřejné zakázkyNákup spotřebního materiálu a příslušenství pro reprografickou a ICT techniku

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání22.04.2020 09:00
Termín otevírání22.04.2020 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídku lze podat pouze prostřednictvím NEN - Národní elektronický nástroj.
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00007421
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/P/6627/2020-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava topného systému v plynové kotelně v administrativní budově sídla OP Domažlice

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání23.04.2020 10:00
Termín otevírání23.04.2020 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídku lze podat pouze prostřednictvím NEN - Národní elektronický nástroj.
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00007363
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/O/5840/2020-HSPH

Název veřejné zakázkyOšetřování a údržba zeleně pro odbory Územního pracoviště Ostrava

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice
Termín zahájení zadávacího řízení25.03.2020
Termín podání09.04.2020 09:00
Termín otevírání09.04.2020 09.10
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
zadávací dokumentace je uveřejna na profilu zadavatele v NEN a pod systémovým číslem N006/20/V00007214
Zadávací dokumentace
zadávací dokumentace je uveřejna na profilu zadavatele v NEN a pod systémovým číslem N006/20/V00007214
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/B/10179/2020-HSP1

Název veřejné zakázkyDemolice stodoly Vratěnín

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno
Příkop 11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení16.03.2020
Termín podání09.04.2020 10:00
Termín otevírání09.04.2020 10.10
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Veškerá dokumentace vztahující se k této veřejné zakázce malého rozsahu bude uveřejněna na profilu zadavatele v NEN. (https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-837115675-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-837115675-79123447)
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele v NEN pod systémovým číslem zakázky: N006/20/V00006574 (https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-837115675-79123447/ZadavaciDokumentace-837115675-79123447/)
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/B/9902/2020-HSP1

Název veřejné zakázkyZateplení budovy A sídla ÚP Brno

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno
Příkop 11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení12.03.2020
Termín podání17.04.2020 09:00
Termín otevírání17.04.2020 09.10
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Veškerá dokumentace vztahující se k této veřejně zakázce malého rozsahu bude uveřejněna na profilu zadavatele v NEN (https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-834856789-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-834856789-79123447)
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele v NEN pod systémovým číslem N06/20/V00006264 (https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-834856789-79123447/ZadavaciDokumentace-834856789-79123447/)
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/P/5821/2020-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava administrativní budovy Sokolov, Nádražní 713

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání16.04.2020 09:00
Termín otevírání16.04.2020 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídku lze podat pouze prostřednictvím NEN - Národní elektronický nástroj.
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace k dispozici na adrese: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00006260
Dodatečné informace
Dne 30.3.2020 byla uveřejněna aktualizovaná příloha č.2 (viz Příloha č.2 - Položkový rozpočet - Silnoproud)
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/B/9612/2020-HSP1

Název veřejné zakázkyBezbariérový výtah blok C OP Jihlava

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřade pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno
Příkop 11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení10.03.2020
Termín podání08.04.2020 09:00
Termín otevírání08.04.2020 09.10
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Veškerá dokumentace vztahující se k této veřejné zakázce malého rozsahu bude uveřejněna na profilu zadavatele v NEN (https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-833881992-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-833881992-79123447)
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele v NEN pod systémovým číslem N06/20/V00006057 (https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-833881992-79123447/ZadavaciDokumentace-833881992-79123447/)
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/3806/2020-HSPH

Název veřejné zakázkyOceńování nemovitého majetku pro odbory ÚP Ústí n.L., ÚZSVM, 2020

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 40001 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení02.04.2020
Termín podání21.04.2020 10:00
Termín otevírání21.04.2020 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
nabídky se podávají prostřednictvím české pošty
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne