Pátek, 18. října 2019

Veřejné zakázky

ÚZSVM uveřejňuje úplné a závazné znění zadávacích podmínek k jednotlivým veřejným zakázkám výhradně na profilu zadavatele, kterým je Národní elektronický nástroj (NEN). Obsah webových stránek v této sekci je proto pouze informativního charakteru a není z hlediska rozsahu informací místem sloužícím jako podklad pro vypracovávání nabídek v souladu s požadavky zadavatele, ani nereaguje na případné aktualizace zadávacích podmínek. Webové stránky se omezují pouze na stručný přehled veřejných zakázek zadávaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně některých veřejných zakázek malého rozsahu. Uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jsou uveřejňovány v Registru smluv MV.

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm

Územní pracoviště Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka
dle předpokládané hodnoty
Termín podání Číslo jednací nebo Název Pouze aktivní zakázky
Číslo jednací: UZSVM/P/25328/2019-HSPH

Název veřejné zakázkyOdstranění zbytků budovy na pozemku parc. č. 1002 v k.ú. Plešnice

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání05.11.2019 09:00
Termín otevírání05.11.2019 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00030180
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/B/45221/2019-HSP1

Název veřejné zakázkyZpracování dokumentace skutečného provedení (stávajícího stavu) stavby věznice v Uherském Hradišti

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno
Příkop 11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení17.10.2019
Termín podání29.10.2019 09:00
Termín otevírání29.10.2019 09.10
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídky je možné podávat pouze prostřednictvím NEN.
Veškeré dokumenty, vztahující se k této veřejné zakázce malého rozsahu, budou uveřejněny na profilu zadavatele v NEN, kde je zakázka vedena pod systémovým číslem N006/19/V00030031
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele v NEN (Národní elektronický nástroj), kde je zakázka vedena pod systémovým číslem N006/19/V00030031 (https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-740778906-79123447/ZadavaciDokumentace-740778906-79123447/)
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/B/44654/2019-HSP1

Název veřejné zakázkyBezbariérový výtah blok C OP Jihlava - zpracování projektové dokumentace

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno
Příkop 11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení11.10.2019
Termín podání04.11.2019 09:00
Termín otevírání04.11.2019 09.10
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídky je možné podávat pouze prostřednictví NEN. V aplikaci NEN je zakázka vedena pod číslem N006/19/V00029423.
Veškeré dokumenty vztahující se k této zakázce budou zveřejněny na profilu zadavatele v NEN.
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele v NEN (Národní elektronický nástroj): https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-738154510-79123447/ZadavaciDokumentace-738154510-79123447/
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/47622/2019-SOV

Název veřejné zakázkyRekonstrukce budovy virologie v Českých Budějovicích (2)

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyPodlimitní
Evidenční číslo ISVZ113/2019
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.
Termín zahájení zadávacího řízení09.10.2019
Termín podání04.11.2019 10:00
Termín otevírání04.11.2019 10.00
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele na adrese https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-728646097-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-728646097-79123447.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/H/18077/2019-HSPH

Název veřejné zakázkyRepase 60 ks oken, 3 ks vchodových dveří a. vchodu s výkladcem v budově Krámská č. p. 29, Náchod

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště Hradec Králové
Horova 180/10
502 06 Hradec Králové
Termín zahájení zadávacího řízení09.10.2019
Termín podání21.10.2019 09:00
Termín otevírání21.10.2019 09.00
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele NEN (Národní elektronický nástroj), kde je evidována pod systémovým číslem N006/19/V00028991.
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/45579/2019-SOV

Název veřejné zakázkyZajištění doručování balíkové pošty mezi lokalitami ÚZSVM

Druh zadávacího řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyPodlimitní
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleRašínovo nábř. 390/42, Praha 2
Termín zahájení zadávacího řízení04.10.2019
Termín podání25.10.2019 13:57
Termín otevírání25.10.2019 13.57
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
viz Národní elektronický nástroj, systémové číslo N006/19/V00025507
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/B/42745/2019-HSP1

Název veřejné zakázkyStavebně technické posouzení a identifikace závad jednotlivých stavebních konstrukcí administrativní

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno
Příkop 11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení30.09.2019
Termín podání24.10.2019 09:00
Termín otevírání24.10.2019 09.10
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídky je možné podávat pouze prostřednictvím NEN (Národní elektronický nástroj), kde je zakázka vedena pod systémovým číslem N006/19/V00028013.
Veškeré dokumenty, které se vztahují k této zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele v NEN.
Zadávací dokumentace
Dokumentace k VZ s názvem "Stavebně technické posouzení a identifikace závad jednotlivých stavebních konstrukcí administrativní budovy Komenského 1786/25, Žďár nad Sázavou" je uložena na profilu zadavatele v NEN. (https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-731834301-79123447/ZadavaciDokumentace-731834301-79123447/)
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/42560/2019-SOV

Název veřejné zakázkyVýměna kotlů v Paláci Sevastopol

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyNadlimitní
Evidenční číslo ISVZ92/2019
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Termín zahájení zadávacího řízení19.09.2019
Termín podání24.10.2019 10:00
Termín otevírání24.10.2019 10.15
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na adrese https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-688724498-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-688724498-79123447.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne