Pondělí, 19. srpna 2019

Veřejné zakázky

ÚZSVM uveřejňuje od 1. dubna 2011 na svých webových stránkách dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 200.000 Kč včetně DPH; od května 2014 pak uveřejňuje tamtéž dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 40.000 Kč včetně DPH. Dokumentace k veřejným zakázkám neuveřejněným na webových stránkách ÚZSVM jsou k dispozici na vyžádání dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Od 1.4.2012 ÚZSVM uveřejňuje informace a dokumenty k vybraným veřejným zakázkám také na svých níže uvedených profilech zadavatele, a plní tak uveřejňovací povinnosti, které mu ukládal zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek současně používá jako další platný profil zadavatele Vhodné uveřejnění. Adresa profilu je https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/69797111.

Územní pracoviště Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka
dle předpokládané hodnoty
Termín podání Číslo jednací nebo Název Pouze aktivní zakázky
Číslo jednací: UZSVM/U/12667/2019-HSPH

Název veřejné zakázkyVýkon TDS nad prováděním stavby avýkon funkce koordinátora BOZP při realizaci akce "Stavební úpravy

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení16.08.2019
Termín podání19.09.2019 10:00
Termín otevírání19.09.2019 10.05
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
42,53Kb
Zadávací dokumentace je ke stažení zde: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00023017.
Nabídky je možné podávat pouze prostřednictvím NEN (Národní elektronický nástroj), kde je zakázka vedena pod systémovým číslem N006/19/V00023017.
Veškeré dokumenty vztahující se k této veřejné zakázce malého rozsahu budou uveřejněny na profilu zadavatele v NEN.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/34437/2019-SOV

Název veřejné zakázkyStavební úpravy kuchyně a zasedací místnosti na kancelářské prostory

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyPodlimitní
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Termín zahájení zadávacího řízení13.08.2019
Termín podání12.09.2019 10:00
Termín otevírání12.09.2019 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele na adrese https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-655187644-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-655187644-79123447/.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/29993/2019-SOV

Název veřejné zakázkyOprava plynových zařízení včetně dozoru a provozování kotelen a výměníkových stanic

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleRašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Termín zahájení zadávacího řízení02.08.2019
Termín podání20.08.2019 10:00
Termín otevírání20.08.2019 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/C/14236/2019-HSPH

Název veřejné zakázkyRevize a servis osobního výtahu O. Ševčíka 1943, Písek

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 5, 371 03 České Budějovice
Termín zahájení zadávacího řízení02.08.2019
Termín podání10.09.2019 09:00
Termín otevírání10.09.2019 09.15
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Veřejná zakázka malého rozsahu je uveřejněna také na profilu zadavatele v NEN pod systémovým číslem N006/19/V00022016.
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne02.08.2019
Číslo jednací: UZSVM/U/12453/2019-HSPH

Název veřejné zakázkyÚprava výtahu OTIS v objektu sídla ÚP Ústí nad Labem

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení01.08.2019
Termín podání05.09.2019 10:00
Termín otevírání05.09.2019 10.05
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Veškeré dokumenty vztahující se k této veřejné zakázce malého rozsahu jsou uveřejněny na profilu zadavatele v NEN.
Zadávací dokumentace
41,45Kb
Zadávací dokumentace je ke stažení zde: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00021337.
Nabídky je možné podávat pouze prostřednictvím NEN (Národní elektronický nástroj), kde je zakázka vedena pod systémovým číslem N006/19/V00021337.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/12546/2019-HSPH

Název veřejné zakázkyVýkon TDS nad prováděním stavby a výkon funkce koordinátora BOZP -Úštěk

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení01.08.2019
Termín podání02.09.2019 10:00
Termín otevírání02.09.2019 10.05
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
41,89Kb
Zadávací dokumentace je ke stažení zde: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00021338.
Nabídky je možné podávat pouze prostřednictvím NEN (Národní elektronický nástroj), kde je zakázka vedena pod systémovým číslem N006/19/V00021338.
Veškeré dokumenty vztahující se k této veřejné zakázce malého rozsahu budou uveřejněny na profilu zadavatele v NEN.
Projektová dokumentace je vložena pouze v NEN.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne02.08.2019
Číslo jednací:

Název veřejné zakázkyOprava levobřežní opěrné zdi Úštěckého potoka v ulici Údolní, Úštěk

Druh zadávacího řízeníZjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyPodlimitní
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Termín zahájení zadávacího řízení22.07.2019
Termín podání28.08.2019 10:00
Termín otevírání
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne