Pondělí, 20. srpna 2018

Veřejné zakázky

ÚZSVM uveřejňuje od 1. dubna 2011 na svých webových stránkách dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 200.000 Kč včetně DPH; od května 2014 pak uveřejňuje tamtéž dokumentaci ke všem vypisovaným veřejným zakázkám od finančního limitu 40.000 Kč včetně DPH. Dokumentace k veřejným zakázkám neuveřejněným na webových stránkách ÚZSVM jsou k dispozici na vyžádání dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Od 1.4.2012 ÚZSVM uveřejňuje informace a dokumenty k vybraným veřejným zakázkám také na svých níže uvedených profilech zadavatele, a plní tak uveřejňovací povinnosti, které mu ukládal zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek současně používá jako další platný profil zadavatele Vhodné uveřejnění. Adresa profilu je https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/69797111.

Územní pracoviště Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka
dle předpokládané hodnoty
Termín podání Číslo jednací nebo Název Pouze aktivní zakázky
Číslo jednací: UZSVM/ONJ/5409/2018-ONJH

Název veřejné zakázkyOprava přístřešku na nádvoří sídla OOP Nový Jičín

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Ostrava
Lihovarská 1335/9
716 10 Ostrava - Radvanice
Termín zahájení zadávacího řízení20.08.2018
Termín podání04.09.2018 09:00
Termín otevírání04.09.2018 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/33915/2018-SOV

Název veřejné zakázkyOceňování movitého majetku pro Územní pracoviště v hlavním městě Praze

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Termín zahájení zadávacího řízení15.08.2018
Termín podání29.08.2018 10:00
Termín otevírání29.08.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídku lze podat pouze prostřednictvím Národního elektronického nástroje
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/S/14927/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyOceňování motorových vozidel pro ÚP Střední Čechy

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Termín zahájení zadávacího řízení15.08.2018
Termín podání28.08.2018 10:00
Termín otevírání28.08.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne15.08.2018
Číslo jednací: UZSVM/A/31713/2018-SOV

Název veřejné zakázkyOdtahy vozidel pro ÚP v hlavním městě Praze

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Termín zahájení zadávacího řízení14.08.2018
Termín podání30.08.2018 10:00
Termín otevírání30.08.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/A/32450/2018-SOV

Název veřejné zakázkyPoskytnutí podpory licencí AuditPro pro 2500 PC na 3 roky

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleRašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2
Termín zahájení zadávacího řízení13.08.2018
Termín podání28.08.2018 10:00
Termín otevírání28.08.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/13430/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyNáhradní výsadba stromu s pětiletou péčí v k.ú. Bukov, obec ústí n.L.

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí n.L.
Termín zahájení zadávacího řízení13.08.2018
Termín podání03.09.2018 10:00
Termín otevírání03.09.2018 10.05
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/13259/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyZateplení podlahy půdy administrativního objektu OOP Teplice

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Ústí n.L., Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem
Termín zahájení zadávacího řízení10.08.2018
Termín podání26.09.2018 10:00
Termín otevírání26.09.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/12924/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyŘešení staveb.tech.stavu vstupního prostoru a oprava elektroinst.objektu Podhorská, Jablonec n.N.

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Ústí n.L., Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí n.L.
Termín zahájení zadávacího řízení10.08.2018
Termín podání13.09.2018 10:00
Termín otevírání13.09.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/H/9886/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava venkovního schodiště k parkovišti u budovy sídla OP Semily

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště Hradec Králové
Horova 180/10
502 06 Hradec Králové
Termín zahájení zadávacího řízení09.08.2018
Termín podání22.08.2018 09:00
Termín otevírání22.08.2018 09.05
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zakázka je evidována i na profilu zadavatele v NEN (Národní elektronický nástroj) pod systémovým číslem N006/18/V00015144.
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/U/12962/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyOšetřování zeleně a údržba pozemků - OOP Liberec

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, ÚP Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí n.L.
Termín zahájení zadávacího řízení08.08.2018
Termín podání23.08.2018 10:00
Termín otevírání23.08.2018 10.05
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/C/14301/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyOprava a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim - ÚP České Budějovice

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 5, 371 03 České Budějovice
Termín zahájení zadávacího řízení07.08.2018
Termín podání22.08.2018 09:00
Termín otevírání22.08.2018 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne07.08.2018
Číslo jednací: UZSVM/B/38477/2018-HSP1

Název veřejné zakázkyInstalace vzduchotechniky (blok A a blok B) v sídle OOP Jihlava

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno
Příkop 11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení03.08.2018
Termín podání05.09.2018 09:00
Termín otevírání05.09.2018 09.10
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace je uveřejněna také na profilu zadavatele v NEN (Národní elektronický nástroj) pod systémovým číslem N006/18/V00014996.
Zadávací dokumentace
33,2Kb
924,62Kb
32,86Kb
1063,71Kb
55,92Kb
263,97Kb
32,8Kb
360,49Kb
32,52Kb
2470,66Kb
315,11Kb
89,92Kb
84,45Kb
246,6Kb
81,17Kb
83,58Kb
80,97Kb
97,07Kb
166,06Kb
8248,64Kb
7761,71Kb
3194,32Kb
15807,54Kb
Výzva k podání nabídky, krycí list nabídky, čestné prohlášení uchazeče, zadávací dokumentace (dokladová dokumentace, výkresová dokumentace, technické zprávy, projektová dokumentace, výkaz výměr k ocenění), seznam poddodavatelů.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/C/14349/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyVýměna termostatických hlavic radiátorů Smetanova 533, Strakonice

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 5, 371 03 České Budějovice
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání28.08.2018 09:00
Termín otevírání28.08.2018 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne07.08.2018
Číslo jednací: UZSVM/B/39267/2018-HSP1

Název veřejné zakázkyZajištění oprav a údržby motorových vozidel a příslušenství k nim na ÚP Brno včetně příslušných OOP

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno
Příkop 11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení03.08.2018
Termín podání23.08.2018 09:00
Termín otevírání23.08.2018 09.10
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídku na tuto zakázku lze podat pouze prostřednictvím NEN )Národní elektronický nástroj). Zde je evidována pod systémovým číslem: N006/18/V00014761.
Zadávací dokumentace
Výzva k podání nabídky, rámcová smlouva, krycí list nabídky, čestné prohlášení uchazeče.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/P/12773/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyProvádění deratizace, dezinsekce, dezinfekce a dodatkových služeb

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Termín zahájení zadávacího řízení
Termín podání22.08.2018 09:00
Termín otevírání22.08.2018 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne
Číslo jednací: UZSVM/C/14123/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyNakládání s odpady - Na Hradbách 43/I, Jindřichův Hradec a Družstevní 382/II, Jindřichův Hradec

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 5, 371 03 České Budějovice
Termín zahájení zadávacího řízení02.08.2018
Termín podání12.09.2018 09:00
Termín otevírání12.09.2018 09.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne02.08.2018
Číslo jednací: UZSVM/S/13636/2018-HSPH

Název veřejné zakázkyServis a opravy klimatizačních jednotek pracovišť ÚP Střední Čechy II.

Druh zadávacího řízeníZakázky malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Termín zahájení zadávacího řízení20.07.2018
Termín podání22.08.2018 10:00
Termín otevírání22.08.2018 10.15
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Zadávací dokumentace
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne20.07.2018
Číslo jednací: UZSVM/B/32869/2018-HSP1

Název veřejné zakázkyZajištění oprav a údržby motorových vozidel a příslušenství k nim na ÚP Brno včetně příslušných OOP

Druh zadávacího řízeníOtevřené řízení
Druh veřejné zakázkyVZ na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnotyMalého rozsahu
Evidenční číslo ISVZ
Adresa vyhlašovateleÚZSVM
ÚP Brno
Příkop 11
602 00 Brno
Termín zahájení zadávacího řízení29.06.2018
Termín podání18.07.2019 09:00
Termín otevírání18.07.2018 09.10
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Vybraný uchazeč
Cena bez DPH
Cena celkem včetně DPH
Ceny bez DPH ostatních uchazečů
Poznámka
Nabídky je možné podat pouze prostřednictvím NEN. Systémové číslo je N006/18/V00011753.
Zadávací dokumentace
Výzva k podání nabídky, rámcová smlouva o dílo, krycí list nabídky, čestné prohlášení, seznam vozidel na ÚP Brno.
Dodatečné informace
Smlouva
Aktualizováno dne