Znojemský ÚZSVM zlikvidoval takřka tři sta zabavených herních zařízení

25.09.2023 - Znojmo

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Znojmě připadla na základě usnesení soudu technická herní zařízení, která byla uložena v areálu ministerstva vnitra Cínová hora.

Šlo o 277 kusů technických a internetových herních zařízení včetně vyjmutých paměťových médií a dalších příslušenství.

 

Odsouzený muž jako jednatel společnosti bez povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uzavíral nájemní smlouvy s různými společnostmi k umisťování těchto zařízení do veřejně přístupných prostor s cílem provozovat je pro účely sázkových her. Pachatel byl odsouzen kromě jiného také k trestu odnětí svobody, zabrání finančních prostředků a herních zařízení.

 

ÚZSVM na základě poptávkového řízení vybral firmu k provedení ekologické likvidace. Ta zařízení vyzvedla ve skladu ministerstva a následně také ekologicky zlikvidovala.

 

Majetek, který propadl nebo byl zabaven v trestním či správním řízení, připadá státu. ÚZSVM může být na základě zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení pověřený jeho správou. Tím primárně odlehčuje orgánům činným v trestním řízení od vlastní péče o zajištěný majetek. V převážné většině se jedná o movitý majetek, ale také finanční prostředky. Ty mohou být nejen ve formě hotovosti, ale i cenných papírů.  V nezanedbatelném počtu případů ÚZSVM přebírá rovněž jednotlivé předměty, které byly použity ke spáchání přestupku nebo trestného činu, popřípadě byly přestupkem nebo trestným činem získané.

Přílohy:automat 1.jpgautomat 2.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.