Informace pro veřejnost

ÚZSVM se od roku 2014 intenzivně věnoval agendě nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí (NIV). Jednalo se o případy, kdy v katastru nebyl u nemovitosti uveden žádný vlastník, nebo u vlastníka chyběl některý z jeho nezbytných identifikačních údajů, tedy celé jméno, trvalé bydliště a datum narození, popř. rodné číslo. Seznam těchto nemovitostí zveřejňoval ÚZSVM na svém webu dvakrát ročně ve formátu „xls“ a pravidelně o nutnosti uvést údaje do souladu se skutečností informoval veřejnost jak na sociálních sítích, tak v médiích.

 

Rok 2023 byl posledním z desetileté lhůty stanovené novým občanským zákoníkem, kdy se vlastníci nemovitostí mohli přihlásit o svá práva. Před koncem roku 2023 se v katastru nemovitostí nacházelo přes 113 tisíc pozemků a staveb, které neměly správně zapsaného vlastníka.

 

V roce 2023 přispěl ÚZSVM k vyřešení 14 710 případů NIV. Jde o rekordní počet za celých deset let. Od roku 2014 do konce roku 2023 se i díky ÚZSVM podařilo vyřešit 65 519 nemovitostí s NIV. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení, protože vlastník již nežil (přes 60 % případů).

 

Seznam NIV, uveřejňovaný na stránkách ÚZSVM, obsahoval výhradně údaje, které Úřad obdržel od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního podle zákona o katastru nemovitostí (§ 64 zákona č. 256/2013 Sb.). Údaje o nemovitostech předával ÚZSVM také obecnímu úřadu, na jehož území se daná nemovitost nacházela. Obecní úřad následně tyto údaje zveřejnil na své úřední desce. V případech, že šlo o žijícího vlastníka, ho obecní úřady někdy také samy kontaktovaly s upozorněním, že udržovat správný zápis v katastru je ze zákona povinnost každého vlastníka nemovitosti.

 

Další důležité informace naleznete v záložce Často kladené otázky.

 

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.