Reakce na anketu Sdružení místních samospráv

11.11.2022

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) k udělení „přešlapu roku“ ze strany Sdružení místních samospráv zdůrazňuje, že dlouhodobě podporuje obce a kraje převody nepotřebného státního majetku v případech, kdy jsou splněny zákonné podmínky.

ÚZSVM tak jen za posledních pět let zdarma převedl obcím a krajům 17 078 nemovitostí v hodnotě více než 1,3 miliardy korun.  

 

ÚZSVM pomáhá k rozvoji obcí a krajů např. v oblasti:

  • zdravotnictví (nemocniční areály, zdravotnické záchranné služby) a sociálních služeb (domovy pro seniory, pečovatelské služby, paliativní péče, domovy mládeže, chráněné dílny, startovací bydlení)
  • školství (areály středních, základních i mateřských škol)
  • dopravy (pozemky pod komunikacemi, cyklostezky)
  • kultury a sportu (dětská hřiště, koupaliště, veřejně přístupná sportoviště, církevní památky)
  • ochrany přírody a péče o životní prostředí (parky, zeleň)
  • protipovodňových opatření (hráze, suché poldry) a podpory složek integrovaného záchranného systému (střediska IZS, požární nádrže)

ÚZSVM se vždy musí řídit platnou právní úpravou, tedy zejména zákonem o majetku státu a dále Metodickým materiálem Ministerstva financí, ve kterém jsou detailně uvedeny podmínky pro bezúplatné převody i přímé prodeje nemovitostí obcím a krajům. Všechny tyto předpisy jsou veřejné a zástupci obcí i kdokoliv jiný si snadno může informace dohledat. Označovat dodržování právních předpisů za obstrukce považujeme za nešťastné.

 

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.