Reakce na nepravdivé informace o zámku Veleslavín

29.01.2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) reaguje na nepravdivé vyjádření Městské části Praha 6 a hlavního města Prahy týkající se areálu zámku Veleslavín.

Není pravdou, že ÚZSVM nabízel areál veleslavínského zámku hlavnímu městu Praze k prodeji za 523 milionů korun. Naopak ÚZSVM od samého počátku navrhoval zařazení tohoto zámeckého areálu do vzájemných majetkových převodů mezi státem a hlavním městem Prahou (HMP). Naposledy se tak stalo přípisem generální ředitelky ÚZSVM na radního hlavního města Prahy pro oblast majetku dne 15. 12. 2023. Bohužel do dnešního dne pan radní nereagoval.

 

Vzhledem k tomu, že HMP na konci roku 2023 odmítlo prodloužení výpůjčky (bezúplatného užívacího vztahu) k areálu zámku Veleslavín a v prosinci 2023 jej předalo zpět ÚZSVM, je ÚZSVM nyní nucen vynakládat výdaje daňových poplatníků na správu tohoto pro stát nepotřebného majetku. Výpůjčku v letošním roce odmítla i Městská část Praha 6.  

 

Vlivem nekonstruktivního jednání místní samosprávy ohledně nakládání s areálem zámku Veleslavín, odmítnutí výpůjčky a rovněž s ohledem na výdaje státního rozpočtu na prázdný a nepotřebný majetek je ÚZSVM nucen přistoupit k přípravě transparentního výběrové řízení s elektronickou aukcí na prodej zámeckého areálu.

 

Cílem ÚZSVM vždy bylo zajistit reciproční řešení uspořádání majetkoprávních vztahů mezi státem a HMP/městskými částmi tak, aby byla uspokojena vzájemná potřeba změn vlastnictví u vybraných trvale nepotřebných nemovitostí. Důvodem pro postup formou vzájemných převodů majetku mezi státem a HMP/městskými částmi je zejména fakt, že na území HMP je značné množství nemovitostí ve vlastnictví HMP/městských částí užívaných státními institucemi, přičemž některé z nich dokonce hradí HMP nájemné, což představuje značné výdaje ze státního rozpočtu. Proto je nezbytné řešit vzájemné převody komplexním způsobem a nikoli separátně pouze ve prospěch jedné ze zúčastněných stran. Přístup HMP k vzájemným převodům nemovitostí bohužel nesvědčí o snaze najít shodu.

 

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.