Reakce na nepřesné informace o budově bývalého Klárova ústavu slepců

26.02.2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se ohrazuje proti informacím, které se objevily v článku na forum24.cz, o údajné nečinnosti při záchraně budovy bývalého Klárova ústavu slepců v Praze na Malé Straně.

Rekonstrukce této historicky i architektonicky výjimečné budovy je pro ÚZSVM prioritní investiční akcí, přičemž jedním z hlavních cílů, ke kterým se ÚZSVM zavázal, je budovu rekonstruovat tak, aby mohla být využita pro reprezentativní a administrativní účely.

 

ÚZSVM fyzicky převzal část bývalého Klárova ústavu slepců v roce 2020 od Městského státního zastupitelství v Praze ve velmi špatném technickém stavu. Ochranné sítě zmiňované v článku byly na budově již v době převzetí. ÚZSVM bezprostředně po převzetí dělá vše pro to, aby tomuto objektu vrátil důstojnou podobu.

 

Vládní dislokační komise v roce 2019 rozhodla, že po rekonstrukci bude budova využívána Úřadem vlády. Před vyhlášením veřejné zakázky na generálního projektanta rekonstrukce objektu ÚZSVM mj. zabezpečil vypracování studie proveditelnosti. Dále byla budova zaměřena pomocí 3D skenování a byl zpracován a dokončen stavebně-technický průzkum a byla dokončena první etapa stavebně-historického průzkumu. Zpracování těchto průzkumů je u významné kulturní památky zcela nezbytné.

 

Cílem ÚZSVM je s respektováním všech předpisů a s ohledem na historický význam této budovy celý projekt maximálně urychlit.

 

ÚZSVM spustil speciální stránku věnující se rekonstrukci této výjimečné kulturní památky, která je dostupná na adrese www.uzsvm.cz/klaruvustav. Návštěvníci zde naleznou nejen přehlednou časovou osu s klíčovými momenty historie i současnosti, ale také aktuální informace o rekonstrukci budovy včetně plánů do budoucna.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.