ÚZSVM k aktuální situaci bytových domů v Harrachově

23.10.2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) jakožto specializovaná instituce na hospodaření se státním majetkem převzal z podnětu Ministerstva financí bytové domy v Harrachově k 1. září 2023.

V souladu se základními povinnostmi při hospodaření se státním majetkem ÚZSVM vyhodnotil celou situaci po právní a věcné stránce a dospěl k závěru, že u jednotlivých bytů je nezbytné uplatnit § 2238 občanského zákoníku, který stanoví, že užívá-li nájemce byt po dobu tří let v dobré víře, že nájem je po právu, považuje se nájemní smlouva za řádně uzavřenou. Proto ÚZSVM vstoupil do uzavřených nájemních smluv.  Podle § 2249 občanského zákoníku a podle § 14 zákona o majetku státu je ÚZSVM povinen zvýšit  dosavadní nájemné za užívání bytů o 20 %.

 

S tímto právním vyhodnocením byl dne 19. října 2023 seznámen starosta města Harrachov a právní zástupce nájemníků, kteří vyhodnocení akceptovali. Starosta města Harrachov uvedl, že předpokládá stažení žaloby na odstranění bytových domů ve lhůtě jednoho měsíce.

 

Vzhledem k tomu, že doposud nebylo pravomocně ukončeno soudní řízení na odstranění bytových domů podané městem Harrachov, nemůže v současnosti stát s tímto majetkem nakládat.

 

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.