ÚZSVM ke sporům s Lichtenštejny

09.07.2021

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uvádí na pravou míru šířící se zavádějící informace, které se týkají sporu s katastrálním úřadem ohledně uznatelnosti vkladových listin.

V případě sporu ve věci pozemku v katastrálním území Plumlov se nejedná o spor o určení vlastnictví, ale o spor o uznatelnosti vkladových listin a náležitostech jejich obsahu (jedná se tedy o žalobu dle části páté občanského soudního řádu).

 

Rovněž není pravdivé tvrzení, že aktuálním rozhodnutím Nejvyššího soudu v této věci by byly všechny přepisy v katastru nemovitostí, kterými byly převáděny pozemky Lichtenštejnů na stát, nelegální. Verdikt Nejvyššího soudu nemá žádný dopad na již proběhlé i v současnosti probíhající spory o určení vlastnictví.

 

ÚZSVM je přímo ze zákona povinen účinně hájit majetkové zájmy České republiky a konstantně zastává právní názor, že vlastnické právo Lichtenštejnů k majetku přešlo do vlastnictví státu po právu na základě konfiskace podle dekretů prezidenta republiky z roku 1945. Proto nesouhlasí s tvrzením, že byl předmětný majetek odebrán nezákonně. S touto argumentací ÚZSVM pravomocně uspěl jak u Okresního, Krajského, tak u Nejvyššího soudu ČR. Správnost postupu ÚZSVM potvrdil také Ústavní soud ve svém usnesení ze dne 20. února 2020. ÚZSVM bude v těchto sporech v souladu se svými zákonnými povinnostmi i nadále účinně hájit zájmy České republiky.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.