ÚZSVM neprodával vilu v Černošicích

22.01.2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) upřesňuje, že dražbu nemovitosti v Černošicích po podnikateli Radovanu Krejčířovi prováděl soudní exekutor nikoliv ÚZSVM, jak je chybně uvedeno v článku v deníku E15.

Tato stavba nikdy nebyla na stát převedena.

 

Doplňujeme, že ÚZSVM obdržel v minulosti oznámení o zahájení řízení, v němž byl katastrálnímu úřadu předložen záměr na opuštění nemovitosti. S provedením tohoto vkladu jsme nesouhlasili a ani souhlasit nemohli, neboť podle exekučního řádu není možné majetek, který je dotčen exekučním příkazem, převést na jiného vlastníka či s ním jinak nakládat. Proto katastrální úřad vydal rozhodnutí, kterým se návrh na vklad zamítá.

 

Krajský soud v Praze se pak ztotožnil s argumentací ÚZSVM a převod stavby na stát zamítl. Rozhodnutí krajského soudu pak potvrdil i Vrchní soud v Praze.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.