Otevřený dopis ÚZSVM k areálu tenisových kurtů na Letné

21.01.2022

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejňuje z důvodu transparentnosti odpověď na dopis k areálu tenisových kurtů v Praze na Letné, který byl zaslán spolku Alternativa II. Pro dokreslení situace doplňujeme fotografie areálu.

Vážený pane předsedo,

 

v reakci na Váš dopis ze dne 7. ledna 2022 č.j. OSA2220701001 a současně na Vaše e-maily ze dne 10. a 18. ledna 2022 ve věci areálu tenisových kurtů na Letné uvádím následující.

 

Důrazně se ohrazuji proti Vašim zcela nepravdivým nařčením z nečestného či snad korupčního jednání a žádám Vás, abyste se těchto nepravdivých výroků zdržel. Upozorňuji, že jste žádným způsobem nereagoval na výzvu právního zástupce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále též „ÚZSVM“) ze dne 17. prosince 2021 č.j. UZSVM/A/59448/2021-PSJ2, abyste se zdržel nepravdivých tvrzení o ÚZSVM, případně abyste je doložil.

 

Váš dopis považuji za nemístnou odvetu za odmítnutí Územního pracoviště v hlavním městě Praze poskytnout Vám majetek státu do výpůjčky, tedy zdarma. Zatímco ve svém e-mailu ze dne 6. prosince 2021 píšete o snaze o obnovení dobrých vztahů, po odmítnutí výpůjčky pak nyní o nečestném a korupčním jednání a vyzýváte k rezignaci. Stav areálu se pochopitelně v mezidobí žádným způsobem nezměnil. Tento Váš nátlak razantně odmítám. Vždy budu hájit majetkové zájmy České republiky tak, jak mi ukládá zákon.

 

Znovu připomínám, že bezplatná výpůjčka, kterou měl ÚZSVM s Vaším sdružením uzavřenou, skončila uplynutím sjednané doby, tedy doby, kterou jste osobně podepsal. Vzhledem k tomu, že jste v areálu provozoval i čistě komerční činnost, nemohla být bezplatná výpůjčka prodloužena. Touto činností byl zejména komerční pronájem tenisových kurtů, poskytování služeb obdobných jako restaurace, prodej jídla, nápojů včetně alkoholických – piva, vína, tvrdého alkoholu. Budova tenisové klubovny navíc nebyla pro stravovací služby zkolaudována. Mimo jiné z těchto důvodů rozhodlo Územní pracoviště v hlavním městě Praze (tedy nikoliv já nebo kdokoliv jiný z ústředí ÚZSVM) o neprodloužení výpůjčky a vyhlášení transparentního výběrového řízení na pronájem areálu, do kterého se mohl přihlásit kdokoliv. Vy ani Váš spolek jste se do výběrového řízení nepřihlásil.

 

Co se týče areálu Karlínských kasáren, i zde uvádíte nepravdivé informace. ÚZSVM totiž postupoval analogicky jako v případě kurtů na Letné, tj. vypsal dvě kola výběrového řízení na nájem. Vítěz výběrového řízení však neposkytl součinnost k uzavření smlouvy. I o areál Karlínských kasáren projevilo zájem hlavní město Praha a je připravována příslušná smlouva, kterou by byl areál převeden do vlastnictví hlavního města Prahy.

 

Jak už jste byl ze strany ÚZSVM informován, areál tenisových kurtů na Letné je předmětem již účinné inominátní smlouvy o směně majetku mezi státem a hlavním městem Prahou. Smlouva jednoznačně deklaruje, že areál tenisových kurtů na Letné, převáděný na hlavní město Prahu, není zatížen jakýmikoli užívacími vztahy. Z toho důvodu ÚZSVM žádný užívací vztah uzavřít nemůže a neuzavře, neboť by se dopustil porušení smlouvy. I pokud by inominátní smlouva uzavřena nebyla, tak vzhledem k tomu, že ÚZSVM eviduje zájem více subjektů, nebylo by možné žádný užívací vztah s Vámi uzavřít napřímo, ale bylo by nezbytné vyhlásit výběrové řízení. Na posledním jednání se zástupci hlavního města Prahy byl ÚZSVM informován, že hlavní město Praha nesouhlasí s uzavřením užívacího vztahu a že připravuje schválení materiálu ohledně získání mj. areálu tenisových kurtů na Letné do zastupitelstva hlavního města Prahy na přelomu února a března tohoto roku.  

 

Pro úplnost dodávám, že Vaše nepravdivá tvrzení odmítají i další zaměstnanci ÚZSVM – konkrétně paní ředitelka Kubíčková, na kterou se odvoláváte a od které jsem obdržela na vědomí Vám poslaný e-mail a rovněž Vaši reakci na něj. Tedy jsou zcela nepravdivá i Vaše tvrzení o tom, že by byl kdokoliv ze zaměstnanců nucen odejít. Paní ředitelka Kubíčková má moji plnou podporu v zákonném nakládání s majetkem státu.

 

Ze všech výše uvedených důvodů neshledávám Vaše nepravdivé a zavádějící informace jako důvod k rezignaci.

 

Vzhledem k tomu, že opakovaně veřejně uvádíte zcela nepravdivé informace, bude tento dopis zveřejněn.

 

Přílohy:Výletná_sudy.JPGVýletná_nápojový a jídelní lístek.JPGVýletná_elektroinstalace.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.