Vyjádření ÚZSVM k IT systémům

01.07.2021

Vzhledem k množícím se nepravdivým informacím o informačním systému Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejňujeme v plném znění odpověď zaslanou na dotaz Ekonomického deníku.

"Ze zcela chybných předpokladů docházíte v celém svém textu k naprosto chybným závěrům. Již od počátku je ošetřeno, že pokud dodavatelem provizorního ISMS a nového ISMS bude identická osoba, v žádném případě se nebudou platby duplikovat. Jakékoliv dvojí plnění je zcela vyloučeno. Ostatně bylo by to v rozporu se zákonem o finanční kontrole. Jinými slovy, Vaše sčítání hodnoty obou smluv je zcela nesmyslné.

 

Argumenty, které používáte a které používal stávající dodavatel, byly opakovaně jako nepravdivé vyvráceny, a to jak pravomocně Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, který se zabýval mimo jiné i Vámi uváděným znaleckým posudkem zaplaceným protistranou, tak i nezávislým soudem. Jak jsme Vám již sdělili, i samotný ÚOHS uvádí příklad ÚZSVM jako vzorový pro vymanění se ze závislosti na jednom dodavateli. Zároveň dojde oproti smlouvě z roku 2011 k výraznému snížení výdajů, a to o více než 100 milionů korun ročně. ÚZSVM v souladu se zákonem v obou otevřených veřejných zakázkách vybral výrazně levnější nabídku. V této věci doporučujeme prostudovat pravomocné rozhodnutí ÚOHS a rozsudek soudu.

 

Důrazně se ohrazujeme proti Vašim nepravdivým nařčením z porušování pravidel hospodářské soutěže (naopak byl postup shledán zcela transparentním a správným ÚOHS i nezávislým soudem) i z neúčelnosti vynakládání veřejných prostředků (ÚZSVM dosáhne výrazných úspor, a to nejen oproti smlouvám uzavřených bývalými vedeními ÚZSVM, ale i oproti cenám nabízeným druhým účastníkem veřejných zakázek, tj. společnostní IBM).

 

Vámi uváděná možnost získat ISMS od stávajícího dodavatele (tzv. expertní subdodavatelský balíček) byla vyhodnocena nejen ÚZSVM, ale zejména gestorem zákona o zadávání veřejných zakázek – Ministerstvem pro místní rozvoj, jako flagrantní porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Navíc by se jednalo o pokračování závislosti na jednom dodavateli, neboť nabídka obsahovala podmínku, že by IBM figurovala jako povinný poddodavatel s předem fixně stanovenými smluvními a finančními podmínkami. Podle MMR by se tak jednalo o skrytou formu jednacího řízení bez uveřejnění a o formu tzv. vendor lock-inu. ÚZSVM by i nadále musel minimálně část služeb nakupovat pouze od IBM. Z těchto důvodů na tuto nabídku ÚZSVM v žádném případě nemohl přistoupit, neboť by se dopustil porušení zákona s příslušnými pracovněprávními i trestněprávními důsledky.

 

Stávající dodavatel, stejně jako kdokoliv jiný, se mohl přihlásit do obou transparentních otevřených veřejných zakázek. V obou případech ÚZSVM vybral pro stát nejvýhodnější nabídku a jeho postup byl posvěcen ÚOHS i soudem.

 

Nabídka stávajícího dodavatele na nový ISMS (přestože má hotový systém již k dispozici) byla výrazně dražší než nabídka druhého z uchazečů.  

  • IBM Česká republika, spol. s r.o. nabídla cenu 614 106 831,68 Kč včetně DPH
  • TESCO SW a.s. nabídla cenu 421 201 605 Kč včetně DPH

Rozdíl v nabídkách tak činí více než 190 mil. Kč. Je tedy zřejmé, že vítězná nabídka, kterou podala společnost Tesco SW a.s., je pro ÚZSVM výrazně levnější. Znovu opakujeme, že je zajištěno, že nebudou proplaceny žádné duplicitní výdaje.Vámi uváděná částka 700 milionů korun je tak zcela nesmyslná.

 

Vzhledem k tomu, že ani provizorní systém, ani nový systém nebyl dosud spuštěn, ÚZSVM neuhradil žádnou finanční částku.

 

Připomínáme, že ÚZSVM díky vypsání transparentních veřejných zakázek již nyní šetří zhruba 115 milionů korun ročně oproti smlouvě uzavřené předchozími vedeními ÚZSVM a účinné do konce roku 2019.

 

Na závěr znovu zdůrazňujeme, že argumenty, které uvádíte Vy i stávající dodavatel, byly nezávislými orgány zcela vyvráceny a žádáme Vás, abyste nepublikoval žádné nepravdivé informace."

 

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.