Vyjádření ÚZSVM k nepravdivým informacím o areálu tenisových kurtů na Letné

10.12.2021

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) reaguje na zcela lživé informace související s areálem tenisových kurtů na Letné, které jsou aktuálně šířeny na sociálních sítích.

ÚZSVM důrazně odmítá, že by ukončil smlouvu o výpůjčce se spolkem Alternativa 2 na základě dohody s „konkurenčním spolkem“ či „miliardářem“. Smlouva o výpůjčce byla podle uzavřené smlouvy z roku 2014 (resp. jejího dodatku) ukončena uplynutím sjednané lhůty, tj. 30. listopadu 2017. Bylo zjištěno, že v areálu tenisových kurtů probíhala komerční činnost naprosto neslučitelná s bezúplatným užíváním – například restaurace včetně prodeje alkoholických nápojů, pronájem tenisových kurtů za komerční nájemné atd., přičemž úhrada za konzumaci byla vydávána za členský příspěvek. Z těchto důvodů nebylo ze zákona možné dát tento areál znovu zdarma do výpůjčky. ÚZSVM proto vypsal transparentní výběrové řízení na pronájem areálu, do nějž se mohl kdokoliv přihlásit, tedy včetně zástupců spolku. To však nikdy neučinili.

 

Společným závěrem jednání mezi ÚZSVM a hlavním městem Prahou ze dne 7. prosince 2021 je, že smlouva o výpůjčce nebude uzavřena. Důvodem je mimo jiné skutečnost, že celý areál je předmětem již účinné inominátní smlouvy o směně majetku mezi státem a hlavním městem Prahou. Smlouva jednoznačně deklaruje, že areál tenisových kurtů na Letné, převáděný na hlavní město Prahu, není zatížen jakýmikoli užívacími vztahy. O této skutečnosti byl předseda spolku informován dopisem ze dne 9. prosince 2021.

 

ÚZSVM zcela odmítá nepravdivé nařčení, že by v souvislosti s tímto areálem došlo také k personálním změnám na ÚZSVM.

 

V návaznosti na šíření zcela nepravdivých informací učiní ÚZSVM veškeré příslušné právní kroky.

 

 

 

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.