Vyjádření ÚZSVM k poskytnutí nemovitostí pro řešení uprchlické krize

29.03.2022

V souvislosti s aktuální mimořádnou situací vytipoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) k využití cca 30 potenciálně vhodných objektů, které má ve své správě. O dalších nemovitostech úzce jedná s jednotlivými státními institucemi, kraji a obcemi po celé republice, které mají rovněž přehled o potřebě nemovitostí. V případě, že o nemovitost požádají, ÚZSVM sjednává výpůjčku.

Pokud by obce či kraje měly zájem o nemovitost, kterou ÚZSVM aktuálně nabízí k prodeji, může ÚZSVM její prodej zrušit a je k tomu připraven. Nicméně jsme se setkali s případy, kdy kraje po prohlídce zájem neprojevily, a to s ohledem na špatný stav bytů zejména z odúmrtí.

 

V případě, že se ale jedná o majetek pocházející z trestné činnosti, je zákonnou povinností ÚZSVM jej prodat ve lhůtě 1 roku, neboť takto získané finanční prostředky jsou následně odvedeny na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti na odškodnění obětí trestných činů.

 

ÚZSVM již poskytl několik svých nemovitostí pro pomoc a ubytování občanů Ukrajiny prchajících před válkou. Například Plzeňskému kraji jsme předali do užívání bývalou ubytovnu zdravotnického personálu v Čechově ulici v Plzni, v níž se dle informací z krajského úřadu podařilo zajistit 247 ubytovacích míst. Dále budovy ÚZSVM využívají například Olomoucký kraj v případě Hanáckých kasáren, kde funguje Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině a také nouzové ubytování, a Kraj Vysočina – v budově ÚZSVM v Jihlavě je rovněž Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině. Další informace naleznete zde: https://www.uzsvm.cz/uzsvm-k-pomoci-obcanum-ukrajiny. Aktuálně jednáme například o plně vybaveném rekreačním zařízení v Harrachově s kapacitou 24 osob, který jsme, stejně jako řadu bytů, nabídli jednotlivým institucím k využití.

 

ÚZSVM rovněž nabídl volné kapacity pro uskladnění materiální pomoci ve svých sedmi skladovacích areálech po celé republice, například v Mcelích, Rokytnici v Orlických horách nebo v Uherském Hradišti.

 

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.