Informace pro Zmařitele

Kdo je zmařitel?

 

Zmařitel je vítěz příslušné konkrétní elektronické aukce, který porušil některou ze svých povinností, stanovených v AŘ nebo příslušné AV.

 

Jaké jsou důsledky zmaření elektronické aukce?

 

V případě zmaření elektronické aukce Vám může být znemožněno účastnit se dalších elektronických aukcí v EAS. Váš přístup k EAS tedy může být na určitou dobu deaktivován, nebo Vám může být registrace zcela zrušena. Složená záloha (kauce) na předmět aukce propadne ve prospěch Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a současně, bude-li vůči Vám uplatněno právo na náhradu škody vzniklé v souvislosti se zmařením aukce, vznikne Vám povinnost k úhradě těchto nákladů.

 

Co následuje po zmaření aukce?

 

V případě zrušení registrace můžete kdykoli provést registraci znovu, Vaší žádosti o opakovanou registraci však nemusí být ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhověno. Jestliže dojde k dočasné deaktivaci Vašeho uživatelského účtu, budete o této skutečnosti informován e-mailem na adresu, kterou jste uvedl při registraci do EAS a po dobu 12 měsíců či 24 měsíců od obdržení tohoto e-mailu Vám nebude umožněno účastnit se elektronických aukcí v EAS. Po uplynutí doby, po kterou bude Váš účet blokován, se Váš přístup k elektronickým aukcím automaticky obnoví.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.