ÚP Praha

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků se stavem k 1. 9. 2023. Seznam bude aktualizován pololetně.

V případě, že v nich naleznete své jméno, či jméno Vašeho předka, kontaktujte nás. Kontakty na ÚP Praha naleznete zde. K dotazu prosíme připojit co nejbližší specifikaci nemovitosti a případně také osoby, která jí vlastní.

 

 

 

 

Seznam zkratek:

k. ú.- katastrální území

OPSUB - oprávněný subjekt

OPO - oprávněná právnická osoba

OFO - oprávněná fyzická osoba

r. č. - rodné číslo

IČ - identifikační číslo právnické osoby

Podíl čitatel - vlastnický podíl v čitateli

Podíl jmenovatel - vlastnický podíl ve jmenovateli

Právní vztah - název právo k nemovitosti

LV - list vlastnictví

Přílohy:území Hlavního města Prahy.xls
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.