Oznámení na protiprávní jednání splňující kritéria zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

V souladu se Zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon č. 171/202 Sb.“) byla na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) pověřena osoba k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“)

Příslušnou osobou je každý referent oddělení Kontroly II., odbor Kontroly ÚZSVM.

 

Oznámení na protiprávní jednání

Oznámení může podat jen fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených zákonem č. 171/2023 Sb. Kompletní seznam právních předpisů spadajících do věcné působnosti zákona č. 171/2023 Sb. je zveřejněn na webu Ministerstva spravedlnosti.

 

Příslušná osoba neprošetřuje oznámení protiprávního jednání související s právnickou, popř. fyzickou osobou, nad kterou ÚZSVM nevykonává jakoukoli „personální“ pravomoc a anonymní podání.

 

ÚZSVM deklaruje oznamovatelům naprostou ochranu osobních údajů a informací v oznámení uvedených. Dále zaručuje naprostou ochranu před odvetnými opatřeními ze strany ÚZSVM.

 

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. a Interním protikorupčním programem ÚZSVM jsou oznamovatelům upozorňujícím na zjištění protiprávního jednání splňující kritéria uvedené v zákoně č. 171/2023 Sb. k dispozici níže uvedené komunikační kanály ÚZSVM.

 

Komunikace s příslušnou osobou:

Protikorupční telefonní linka: +420 225 776 489

Zabezpečená e-mailová adresa: vos@uzsvm.cz

 

Osobně:

Po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

 

Písemná komunikace:

Adresa:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

odbor Kontroly

Rašínovo nábřeží 390/42

128 00 Praha 2

 

Obálka musí být zalepena a označena: VOS, NEOTVÍRAT, POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

 

Schránka pro příjem listinných oznámení protiprávního jednání je přístupná v pondělí až čtvrtek v čase od 9:00 do 16:00 hodin, v pátek v čase od 9:00 do 15:00 hodin a je umístěná v budově Ústředí ÚZSVM, na adrese Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, v prostorách chodby bočního vchodu z Plavecké ulice, mimo dosah kamerového systému.

 

V případě písemného oznámení lze také vyplnit online formulář na webových stránkách zde.   

 

Upozornění

Pokud oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je zde uvedeno, např. prostřednictvím podatelny a datové schránky, ÚZSVM nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb.

 

Každé oznámení na protiprávní jednání musí být vždy označeno: VOS, NEOTVÍRAT, POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

 

Pro oznamování podezření na protiprávní jednání v ÚZSVM lze využít další komunikační kanály

 

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

Oznamovatel má za podmínek uvedených v zákoně č. 171/2023 Sb. možnost podat oznámení uveřejněním.

 

DALŠÍ KONTAKTY

V případě podezření ze spáchání protiprávního jednání, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR nebo státním zastupitelství (viz § 158 odst. 2 trestního řádu, resp. § 16a zákona o státním zastupitelství), neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných činů.

 

Přílohy:zákon č. 171_2023 Sb..pdf
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.