Oznámení na protiprávní jednání splňující kritéria směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) byla na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) pověřena osoba k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“)

 

Oznámení na protiprávní jednání

Oznámení může podat jen fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí. Kompletní seznam právních předpisů spadajících do věcné působnosti Směrnice je zveřejněn na webu Ministerstva spravedlnosti.

 

Příslušná osoba neprošetřuje oznámení protiprávního jednání související s právnickou, popř. fyzickou osobou, nad kterou Úřad nevykonává jakoukoli „personální“ pravomoc.

 

Úřad deklaruje oznamovatelům naprostou ochranu osobních údajů a informací v oznámení uvedených. Dále zaručuje naprostou ochranu před odvetnými opatřeními ze strany Úřadu.

 

V souladu se Směrnicí a Interním protikorupčním programem ÚZSVM jsou oznamovatelům upozorňujícím na zjištění protiprávního jednání splňující kritéria Směrnice k dispozici níže uvedené komunikační kanály ÚZSVM.

 

Komunikace s příslušnou osobou:

Protikorupční telefonní linka: +420 225 776 489

Zabezpečená e-mailová adresa: vos@uzsvm.cz

 

Osobně:

Po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

 

Písemná komunikace:

Adresa:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

odbor Kontroly

Rašínovo nábřeží 390/42

128 00 Praha 2

 

Obálka musí být zalepena a označena: VOS, NEOTVÍRAT, POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

 

Schránka pro příjem listinných oznámení protiprávního jednání je přístupná v pracovní dny v čase od 8:00 do 17:00 hodin a umístěná v budově Ústředí, na adrese Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, v prostorách chodby bočního vchodu z Plavecké ulice, mimo dosah kamerového systému.

 

V případě písemného oznámení lze také vyplnit online formulář na webových stránkách zde.   

 

Upozornění

Pokud oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je zde uvedeno, např. prostřednictvím podatelny a datové schránky, ÚZSVM nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Směrnicí.

 

Každé oznámení na protiprávní jednání musí být vždy označeno: VOS, NEOTVÍRAT, POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

 

Pro oznamování podezření na protiprávní jednání v Úřadu lze využít další komunikační kanály

 

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

Oznamovatel má v souladu se Směrnicí možnost podat oznámení uveřejněním.

 

DALŠÍ KONTAKTY

V případě podezření ze spáchání protiprávního jednání, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR nebo státním zastupitelství (viz § 158 odst. 2 trestního řádu, resp. § 16a zákona o státním zastupitelství), neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných činů.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.