Reakce ÚZSVM na další nepravdivá vyjádření o zámku Štiřín

01.02.2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se důrazně ohrazuje proti dalším nepravdivým tvrzením starosty obce Kamenice a bývalého ředitele Zámku Štiřín o areálu zámku Štiřín.

ÚZSVM znovu zdůrazňuje, že areál zámku Štiřín je pro stát nepotřebný. ÚZSVM proto postupuje v souladu se zákonem o majetku státu, který v takovém případě preferuje prodej nepotřebného státního majetku ve výběrovém řízení. Jak již bylo opakovaně vysvětleno, ÚZSVM neshledal důvody pro odchýlení se od tohoto postupu, a to i kvůli vysokým nákladům daňových poplatníků na správu prázdného a pro stát nepotřebného majetku. Tvrzení, že „současná politická garnitura nemá právo areál prodat do privátního vlastnictví“, je tak zcela nepravdivé.

 

Areál zámku Štiřín byl provozován jako luxusní hotel s restaurací, wellness centrem a golfovým hřištěm, nejednalo se tak o zámecký areál, který by byl běžně přístupný veřejnosti.  


Povinností ÚZSVM, která je vymezena zákonem o majetku státu, je neodůvodněně nesnižovat výnos ze státního majetku. Obava starosty obce Kamenice, že „stát může zámek teoreticky prodat i za jednu korunu“, je tak i s ohledem na zákonné povinnosti lichá.

 

Co se týče stěhování nábytku, jednalo se o převoz mobiliáře zámku ze strany Národního památkového ústavu, který jej využije na svých památkových objektech.


Ke spekulacím, že se „areálu zámku snaží zmocnit skupina napojená na Rusko a také provozovatel kasina“ uvádíme, že ÚZSVM vítěze výběrového řízení vždy prověřuje i s ohledem na příslušné sankční seznamy. Vzhledem k hodnotě areálu zámku Štiřín se předpokládá i přímá spolupráce s Finančním analytickým úřadem. Pokud se pan starosta obává, že by se ze zámku Štiřín mohlo stát kasino, tak by jej musela obec Kamenice a její starosta povolit, neboť regulace hazardních her je zcela v kompetenci obce. Doplňujeme, že jelikož se jedná o kulturní památku, bude nový vlastník areálu vázán zákony a pravidly památkové péče.

 

Dřívější reakce na nepravdivé informace o zámku Štiřín naleznete zde:

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.