Upozornění OSS/SO – nabídka ostatního majetku dle §19c zákona č. 219/2000 Sb.

Upozornění OSS/SO – nabídka ostatního majetku dle §19c zákona č. 219/2000 Sb.

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

 

Upozornění organizačním složkám státu a státním organizacím


Dne 1. března 2016 nabývá účinnosti zákon č. 51/2016, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb.,

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „ZMS“).


Jednou z významných změn v oblasti hospodaření s majetkem státu jsou nová pravidla pro nakládání s nepotřebným majetkem státu, která mají zvýšit transparentnost, kontrolu a v tomto smyslu omezit prostor pro vznik případných korupčních rizik.

Nové ustanovení § 19c odst. 1 ZMS upravuje povinnost organizačních složek státu a státních organizací v působnosti ZMS (dále jen „OSS“) provádět tzv. „vnitrostátní nabídku.“ Povinná základní forma nabídky je realizována elektronickou cestou. Konkrétně nabídka užívání nebo požívání majetku evidovaného v centrálním registru administrativních budov (dále jen „CRAB“) jiným OSS se provádí prostřednictvím tohoto registru.


Nově přibývá povinnost nabídku užívání, požívání nebo převzetí ostatního majetku jinými OSS provádět na internetových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“).


Úřad si Vás proto dovoluje informovat, že na svých internetových stránkách připravil novou aplikaci, která Vaší organizaci umožní vkládat inzerci nabídek pro jiné OSS. Tato aplikace je dostupná od 1. března 2016 na webové adrese www.nabidkamajetku.cz, kde zároveň naleznete registrační formulář a manuál pro zavádění, editaci a mazání nabídek Vaší organizace.


V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat Úřad prostřednictvím adresy podporanabidkysi@uzsvm.cz.


Pro úplnost dodávám, že pro nabídku užívání nebo požívání majetku evidovaného v CRAB jinými OSS slouží od 1. 1. 2020 portál CRAB na adrese https://ecrab.cz/. Pro přístup na tento neveřejný portál je nutné kontaktovat Úřad na adrese podporacrab@uzsvm.cz.

 

 

V Praze dne 1. 3. 2016

 

Mgr. Ing. Kateřina Arajmu v. r.

generální ředitelka

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.